Nyheter

Rekordbygget i Forsmark en utmaning

Det underjordiska kärnbränsleförvaret i Forsmark blir en utmaning för bergteknikerna. ”Ett enormt projekt”, säger branschfolket till Ny Teknik.

Slutförvaret av använt kärnbränsle blir ett av de största entreprenadprojekt som Sverige skådat. Bygget ska pågå i sju år från 2015 till 2022 och är kostnadsberäknat till 12 miljarder kronor. Lika mycket beräknas för driften under de 47 år det tar att fylla anläggningen med använt kärnbränsle.

Kärnbränsleanläggningen i Forsmark kan jämföras med de stora investeringarna i nya huvudnivåer i järnmalmsgruvorna i Kiruna och Malmberget.

Investeringen i Kiruna är på 12 miljarder kronor, varav 6 miljarder bergarbete. Det är LKABs största enskilda investering genom tiderna.

Man kan också jämföra med Citybanan, Banverkets sex kilometer långa tunnelprojekt genom Stockholm, som är kostnadsberäknad till 16 miljarder kronor inklusive stationer, spår och installationer.

På 400-700 meters djup i Forsmark ska 1,8 miljoner kubikmeter berg tas ut för att rymma 6 000 stora kopparkapslar med förbrukat kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken.

Det handlar om ett fyra kvadratkilometer stort område, som ska perforeras av tunnlar och schakt i ett komplicerat system. Den sammanlagda längden på alla tunnlar som ska sprängas ut blir fem mil.

— Det kommer att ställas helt andra krav på kärnbränsleförvaret i Forsmark än för våra gruvor i malmfälten. Vi bygger för en livslängd på bara några tiotals år, säger Hans Engberg, projektledare för den nya huvudnivån i Kiruna, till Ny Teknik.

Också på Banverket imponeras man av storleken och komplexiteten av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.
— Det är enormt. Så många tunnlar och schakt. Det ser ut som en stor lunga, säger Anders Sahlstrand på Banverket.

I Forsmark vill kärnbränsleföretaget SKB också bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall.SKB kan få en oväntad tur med tajmningen av de båda underjordsbyggena.

Skulle man sätta i gång i dag skulle det bli svårt att få tag i bergsentreprenörer. De är fullt sysselsatta i Kiruna (Bergsteamet och NCC),

i Malmberget (NCC), på Norra Länken (Hochtief Oden Tunneling) och Citybanan (Pihl och Zublin, NCC, Bilfinger Berger). Också Skanska, Peab och Veidekke är fullbokade.
— Men 2015 är vi klara med vårt, säger Hans Engberg i Kiruna.

Anders Sahlstrand på Banverket säger samma sak.
— Då är sprängningsarbetena för Citybanan klara.

Lars Anders Karlberg / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se