Nyheter

Rekordhögt bostadsbyggande

Källa till diagram: SCB. Illustration: Boverket.

Byggandet av flerbostadshus är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet, visar Boverkets indikatorer. 
Boverket bedömer att byggandet ökar även under 2017, men i en betydligt lägre takt.

Boverkets prognos är att byggandet av 64 000 bostäder påbörjas i år medan 67 000 bostäder påbörjas nästa år. Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades preliminärt över 36 000 bostäder under första halvåret 2016. Uppgiften är dock osäker, och utfallet kan ha varit lägre.

Aktiviteten är hög på många håll. I Storstockholm liksom i större kommuner som Örebro, Linköping, Helsingborg, Uppsala, Umeå och Växjö har det börjat byggas många bostäder.

I dagsläget är det kapaciteten inom byggsektorn och troligen även inom kommunerna som utgör det främsta hindret för ett ökat byggande. Den höga aktiviteten driver upp byggpriserna, vilket kan hålla tillbaka byggandet av hyresrätter. Kapaciteten i byggsektorn ökar sannolikt, men långsamt.

Bostadspriserna har stigit mycket kraftigt de senaste fem åren, men sedan årsskiftet ser vi en tydlig inbromsning till en lugnare nivå. Priserna är klart högst i Stockholmsregionen. Där är samtidigt prisökningen under 2016 betydligt lägre än i Göteborgs- och Malmöregionerna.