Nyheter

Rekordmånga anslutna till Ledarna

Chefsorganisationen Ledarna slår ett 104-årigt rekord i medlemsantal.

Antalet medlemmar i chefsorganisationen Ledarna har ökat med 7,9 procent från augusti förra året till augusti 2009. Medlemstillväxten har varit positiv sedan januari förra året, till skillnad mot en hel del andra fackförbund som drabbats av vikande medlemsantal.

Ökat trygghetsbehov under lågkonjunkturen är en av anledningarna till medlemstillströmningen som organisationen kunnat se.
— Vi jobbar sedan länge på att ge cheferna stöd både i yrkesrollen och i den egna anställningen. Det här är ett kvitto på att vi möter deras behov, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i ett pressmeddelande.

Enligt Ledarnas uppgifter anger ungefär hälften av de nya medlemmarna att de tidigare varit oorganiserade, medan hälften kommer från andra fackförbund. Chefsorganisationen har i dagsläget 77 018 medlemmar.