Nyheter

Rekordstor solcellsanläggning

KSS Panorama 1 Sveriges största takbaserade solcellsanläggning. Foto:Peab.

Sveriges största takbaserade solcellsanläggning finns på Kärnsjukhuset i Skövde.

Det är Glacell, som ingår i Lambertsson Sverige och Peabkoncernen, som har installerat anläggningen på uppdrag av Västfastigheter.

Solcellsanläggningen omfattar 1 328 solcellsmoduler och färdigställdes i december 2014. Den totala effekten kommer att uppgå till 332 kW och producera cirka 300 000 kWh per år, vilket motsvarar ett års energiförbrukning hos cirka 15 villor, skriver Peab i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen vill vara föregångare i strävan att minska sin miljöpåverkan och tillsammans med Västfastigheter har regionen satt som mål att halvera sin energianvändning till år 2030 utifrån 1995 års nivå.