Nyheter

Rekordstort intresse för attefallshus

Bild: Woodworks by Bergs
Närmare 9000 bygganmälningar av attefallshus inkom till kommunerna under 2020. Detta är en ökning med 68 procent, jämfört med året innan, enligt statistik från Boverket.

Statistiken, som har sammanställts av nyhetsbyrån Sirén, visar en rejäl uppgång för attefallshus under pandemiåret 2020.

– Det går troligtvis inte bara att förklara med att arean för attefallshus har utökats, utan det handlar nog också om att det har varit pandemi och många har varit hemma och tagit tag i byggprojekt, säger Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket.

Attefallshus infördes 2014 och får sedan augusti 2020 vara högst 30 kvadratmeter. Tidigare var gränsen högst 25 kvadratmeter. För att bygga ett attefallshus krävs inget bygglov, men en anmälan till kommunen och startbesked behövs.

Attefallshus kan antingen vara komplementbostadshus, det vill säga inredas som självständig bostad. Eller så kan det vara en komplementbyggnad, som kan användas som till exempel garage, förråd eller gäststuga.

Mellan 2015 och 2020 har drygt 38 000 attefallshusanmälningar kommit in i hela landet. Av dem gäller 18 procent komplementbostadshus. I ett tjugotal kommuner har inga attefallshus som det går att bo i anmälts.

Statistiken bygger på uppgifter från Boverkets Plan- och byggenkät för åren 2014 till 2020. Svarsfrekvensen har varierat mellan 84 och 97 procent under perioden.