Nyheter

Rekryterar till affärsområde Infrastruktur

Konsultföretaget Projektengagemang fortsätter att växa och rekryterar nu två nya medarbetare till affärsområdet PE Infrastruktur. Anders Attelind, tidigare anställd på företagen AECOM och Ramböll, anställs som chef för den nya miljöavdelningen inom affärsområdet. Ansvarig för vattenavdelningen blir nu Michael Ohlsson som senast kommer från en tjänst på SWECO. 

Projektengagemang anställer två nya chefer inom affärsområdet för infrastruktur.

Anders Attelind rekryteras som chef för den nystartade miljöavdelningen. Han har en bakgrund som konsult på företaget AECOM samt uppdragsledare på Ramböll. Avdelningen kommer att vara inriktad mot miljöfrågor och erbjuda tjänster inom bland annat förorenad mark, MKB, tillstånd, geologi, byggnadsmiljö, vattenmiljöutredningar och Due Diligence. 

Michael Ohlsson tar över som avdelningschef för vattenfrågor inom PE Infrastruktur. Avdelningen, kallad VattenPartner, kommer att arbeta med projekt kring dricksvatten, badhus, industriell vattenrening och kommunala avloppsreningsverk. Michael Ohlsson har erfarenhet från omkring 250 vattenreningsuppdrag som exempelvis innefattar ombyggnation av vattenverk med membranteknik. Han kommer närmast från en tjänst på SWECO och var nyligen huvudförfattare av SKL:s bok om nybyggnation och renovering av badhus.