Nyheter

Renovering av asbest-hus blev Årets sämsta bygge

Så här kunde det se ut kring byggarbetsplatsen i Linköping. Foto: Privat/Arbetsmiljöverket

Årets sämsta bygge är ett renoveringsprojekt på Fogdegatan 27-27 i Linköping. Byggnadsarbetaren lyfter bland annat fram den bristande hanteringen av asbest vid renoveringen.  

De tre våningar höga bostadsfastigheten på Fogdegatan är ett miljonprograms-projekt, vilket också innebär att risken för inbyggd asbest är hög. Efter att en brand hade eldhärjat fastigheten gav fastighetsägaren och byggherren Willhem renoveringsuppdraget till SBR Bygg, som dock visade sig ha föga kunskaper om hur man hanterade asbest. Enligt Byggnadsarbetaren hade asbestrivningen pågått i cirka en vecka innan det stoppades efter att Arbetsmiljöverket besökte platsen. Byggarbetarna hade då rivit och slitit i bland annat väggskivor innehållande asbest och detta hade legat utslängt överallt kring byggarbetsplatsen.

Någon vecka tidigare hade ändå en snickare från det företag som fått tak- och vindentreprenaden, larmat om att asbest hittats i taket, enligt Byggnadsarbetaren. Ett saneringsbolag konstaterade att asbesten var spridd i hela fastigheten.

Arbetsmiljöverket såg allvarligt på rivningen och SBR Bygg krävdes på sanktionsavgifter på totalt 118 800 kronor för att dels ha rivit asbest utan tillstånd, dels för att anställda saknade utbildning och tjänstbarhetsintyg för att riva asbest samt för att arbetsmiljöplanen inte höll måttet.

En dryg månad senare upprepade byggbolaget misstaget och Byggnads skyddsombud fick åka till platsen och avbryta rivningen.

– Det är ju särskilt allvarligt när byggföretaget river asbest i strid med reglerna en andra gång när de genom tillsyn blivit uppmärksammade på bristerna och vilka konsekvenser det får för deras arbetstagare. De kan knappast hävda att de inte förstår allvaret. Seriösa bolag borde känna till i vilka arbetsmoment och material det i normalfallet finns asbest, säger arbetsmiljöinspektör Magdalena Lennmarken till Byggnadsarbetaren.

Ett stort ansvar läggs på beställaren Willhem som bland annat ger dessa kommenterar till Byggnadsarbetaren:

– Vi som företag kan bara konstatera att vad som startade som en anlagd brand i ett av våra hus tråkigt nog inte stannade i den tragiska händelsen utan även blev en asbestproblematik i samband med sanering och återställande av det brandskadade huset, säger Peter Särud, fastighetschef på Willhem i Linköping och fortsätter:

– Vi stoppade bygget så snart detta kom till vår kännedom och en sanering inleddes. Tyvärr uppdagades då inte att asbest även fanns på fler ställen, vilket senare föranledde ytterligare ett stopp och sanering.

Motiveringen:

Flera i byggkedjan har ett stort ansvar för att hindra att arbetare utsätts för asbest, både i förväg och under byggtiden. På Fogdegatan 26–27 brast det i ansvarstagande, asbest revs i strid med alla regler och har försatt byggnadsarbetarna i en mycket riskabel situation. Inte bara en gång utan två gånger.

Asbest lämnar spår i kroppen som i värsta fall kan vara en livsfara men konsekvenserna står klara först efter årtionden. Då är det för sent att ställa någon till svars. Här på bygget gjordes upprepade fel vid rivning och hantering av asbest, därför blir det Årets sämsta bygge 2021.