Nyheter

Renoveringar är framtidens bransch

KRÖNIKA. Om Sverige verkligen ska nå det nationella målet om en halvering av energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 räcker det inte att bygga nya ”nära-nollenergibyggnader”.

Vi måste ta oss an det befintliga beståndet och energieffektivisera allt vad vi bara kan. År 2050 kommer bebyggelsen att domineras av hus som redan är byggda i dag. Inte de nya. För att uppnå halveringen om 40 år, med dagens renoveringstempo, måste de byggnader vi renoverar nu bli stora nettoproducenter av energi. Det faller ju på sin egen orimlighet. Enbart i de allmännyttiga bostadsbolagens bestånd återstår 300 000 miljonprogramslägenheter att rusta upp. Den nuvarande renoveringstakten är 11 000 lägenheter per år, vilket innebär att det skulle ta hela 30 år att bli klar med nuvarande renoveringstakt. Varför går det då så långsamt? Helt enkelt för att kostnaderna är för höga och återbetalningstiderna för långa. Många klarar bara av att göra det mest akuta. I dag ligger nästan allt fokus i byggföretagen på nyproduktion. Även högskole- och yrkesutbildningarna har detta fokus. Något är fel. Marknaden för renovering är gigantisk, det handlar om mångmiljardbelopp. De företag som erbjuder smarta metoder kommer att säkra sina intäkter för en lång tid framöver. Därför är det högst obegripligt att inte fler ger sig in i renoveringsbranschen och tar för sig. Utvecklingen inom till exempel data-, telefoni- och bilindustri går i ett rasande tempo, men i byggbranschen har det inte hänt särskilt mycket de senaste 100 åren. Entreprenörer, konsulter och beställare behöver tänka om, tänka smart och tänka renoveringsvolymer! Fram med nya kostnadseffektiva lösningar som dramatiskt minskar byggnadernas energibehov, metoder som samtidigt är enkla och förbättrar inneklimatet. De kommunala bostadsbolagen kommer att under lång tid framöver fokusera på renovering. Samma sak gäller privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vill man som entreprenör ta del av de framtida jobben gäller det att haka på och visa att det är lönsamt att energieffektivisera vid renovering.