Nyheter

Rentalföretag byter namn

Rentalföretaget Alustep byter namn till Kaper samtidigt som man tar ett större strategiskt grepp om marknaden.


– Kaper är ett namn som kan växa både inrikes och utrikes, säger vd Johan Bergström.  
 
Alustep, som grundades 1994, har utmanat rentalbranschen genom att sälja ny och begagnad byggutrustning istället för att hyra ut, något som de menar kan halvera kostnaderna i ett byggprojekt. De erbjuder också återköpsrätt, men även uthyrning där det visar sig vara mest lönsamt.

– Vi vill erbjuda rätt mix av hyrd och köpt utrustning. Då tror vi på en halverad kostnad, men sett över flera projekt går det att minska kostnaderna ännu mer, säger Johan Bergström, vd Kaper.

När företaget nu byter namn till Kaper tar man samtidigt nästa steg i sin utveckling. Det handlar bland annat om att bli en strategisk partner till sina kunder.

– Vi pratar både med byggherrar och byggentreprenörer. Vi är med och räknar på fler jobb och har vunnit offentliga upphandlingar. Vi finns med i projekt som Slussen och Förbifart Stockholm med vår utrustning. Vi märker att våra kunder börjar se över flera projekt, istället för att räkna på enskilda. 

Kaper menar att de behövs i en tid där byggföretagens kostnader stiger och där leverantörsalternativen ännu är få.

– Vi har sett att våra grannländer har samma typ av oligopolmarknad som Sverige har, vi vill vara med och förändra det. Vi får se vad som händer i framtiden, men Kaper är ett namn som kan växa både inrikes och utrikes, säger Johan Bergström. 

Företaget hyr erbjuder byggbodar, hissar, kranar, belysning, fallskydd och annan utrustning.