Nyheter

Restid får inte räknas som arbetstid

Målarnas restid får inte betraktas som arbetstid enligt en dom i det så kallade Tyco-målet i Arbetsdomstolen. Foto: Getty Images

Restid ska inte betraktas som arbetstid. Det meddelar Arbetsdomstolen i en dom efter att Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet haft olika syn på huruvida restid till och från dagens första respektive sista kund ska räknas som arbetstid eller inte.

På onsdagen meddelade Arbetsdomstolen dom i det så kallade Tyco-målet, som handlar om huruvida restiden mellan hemmet och den första respektive sista kunden ska betraktas som arbetstid. Arbetsdomstolen går på Måleriföretagens linje och ogillar Svenska Målareförbundets talan och därmed har begreppet arbetstid inte fått en ny innebörd. 

Måleriföretagen välkomnar domen som bekräftar att den restid som det tvistats om, inte ska räknas som arbetstid.  
– Parterna har under en mycket lång tid – fram till Tyco-domen – haft en samsyn om att den omtvistade restiden inte är arbetstid och det hade varit beklagligt om begreppet arbetstid helt plötsligt skulle ha fått en ny innebörd. Med domen kan vi konstatera att arbetstidslagen och kollektivavtalet alltjämt har den innebörd som parterna tidigare varit överens om, i de aktuella delarna, säger Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen i Sverige, i en kommentar till domen.

Tvisten har sitt ursprung i en EU-dom, som gällde det spanska företaget Tyco vars anställda installerar säkerhetsutrustning. I Tyco-målet konstaterade EU-domstolen att larminstallatörernas restid skulle betraktas som arbetstid. Svenska Målareförbundet stämde ett svenskt företag då de ansåg att även målarnas restid, mot bakgrund av domen, ska vara arbetstid.