Nyheter

Resultatet betydligt lägre än väntat

Oscar Properties resultat för det fjärde kvartalet påverkades liksom föregående kvartal av prissänkningar och en fortsatt låg försäljningstakt.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickade ut på fredagskvällen vid 18-tiden.

Omsättningen för det fjärde kvartalet landar på 257 miljoner kronor, jämfört med 559 miljoner för motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet blev -256 miljoner kronor (-112).

Bolaget skriver även ner värdet på byggrätter till följd av ändrade marknadsförutsättningar, enligt det tidigarelagda bokslutet.

Resultatförsämringen orsakades huvudsakligen på grund av kostnadsökningar som uppstod för att bolaget skulle klara att leverera bostäder i tid till sina kunder, skriver bolaget.

”Osäkerheten fortsätter under 2019 men vi utgår ifrån, och planerar för, att det blir ytterligare ett mycket tufft år”, skriver bolagets vd Oscar Engelbert i rapporten.

”Jag tycker inte att Oscar Properties har levererat under det här året. Det är på grund av ändrade marknadsförutsättningar men jag tror också vi måste vara självkritiska och säga att vi inte haft tillräckligt bra kostnadskontroll tillsammans med vårt byggbolag. Den utvecklingen måste nu vändas”, sade han till Di på fredagskvällen.

Nyhetsbyrån DirektPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 1 906,1 mkr (2 788,3).

· Rörelseresultatet uppgick till -371,9 mkr (532,1).

· Periodens resultat uppgick till -492,5 mkr (350,5).

· Resultat per stamaktie uppgick till -18,54 kronor (11,28).

· Likvida medel uppgick till 101,7 mkr (479,9).

· Antalet sålda bostäder uppgick till 79 (180).

· Antalet bokade bostäder uppgick till 36 (1).

· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 46 (138).

· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 (1 114).KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 256,6 mkr (559,3).

· Rörelseresultatet uppgick till -255,5 mkr (-112,0).

· Periodens resultat uppgick till -292,8 mkr (-152,3).

· Resultat per stamaktie uppgick till -10,64 kronor (-5,59).

· Antalet sålda bostäder uppgick till 28 (16).

· Antalet bokade bostäder uppgick till 6 (1).

· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (2).