Nyheter

Resultatet efter skatt blev -77,3 miljoner

Foto: Susanne Bengtsson
Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar ett resultat efter skatt på -77,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-84,9). Resultatet per aktie uppgick till -3:10 kronor (-3:23).

Nettoomsättningen uppgick till 422 miljoner kronor i kvartalet (400). Rörelseresultatet blev -46,2 miljoner kronor (-56,3).

Oscar Properties sålde 20 bostäder under perioden (12) och anger att ytterligare 3 bostäder bokades (0). Bolaget hade vid utgången av mars 195 bostäder i pågående produktion varav 82 procent är sålt på bindande avtal. Inga produktionsstarter skedde under det gångna kvartalet.

”Fler kunder tar steget och skriver på för en ny bostad och det finns en fortsatt efterfrågan på attraktiva bostäder, även om det vi främst säljer är färdigbyggt eller under produktion. Nu gäller det att vi får igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen”, skriver Oscar Engelbert i vd-ordet.

De likvida medlen uppgick till 56,3 miljoner kronor vid utgången av mars.

”2019 kommer att bli ett år av utmaningar, men när vi löst kapitalstrukturen kan vi gå vidare”, skriver vd:n.

Bolaget fick nyligen stöd från obligationsägare till ett förslag om förlängd löptid från 2019 till 2021.

Nyhetsbyrån Direkt