Nyheter

Rickard Karlzén

Rickard Karlzén.

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Det är väldigt spännande med mixen och omväxlingen i jobbet. Alla byggen är unika och jag får hela tiden möjligheten att utveckla mig själv. Jag träffar så mycket olika människor och alla har sina kompetenser och styrkor. Det är riktigt roligt att försöka få ihop alla individer till ett fungerande team som tar ansvar för att leverera resultat.

Vilka är utmaningarna?

– Det är att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna för att de ska göra ett bra jobb samtidigt som jag måste förhålla mig till en tidplan och en budget. Den gäller att hitta den bästa balansen och prioritera så vi lyckas hålla oss inom ramarna utan att tumma på kvalitén.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag har gått den långa vägen och varit ute i fält jobbat med arbetsledning och projektledning. Jag har också jobbat på båda sidor som entreprenör och beställare. Den mixen och erfarenheten gör att jag kan se helheten både från kunden och medarbetarens sida. Och sedan är jag väldigt nyfiken och intresserad hela tiden. Det brukar bli bra och öppen dialog med medarbetare. Jag får lära mig mycket under resans gång. Sedan jobbar jag för att vara tillgänglig och har lätt att engagera mig oavsett om det handlar om teknik, arbetsmiljö, planering eller ekonomi. Jag försöker skapa gemensam målbild med medarbetare för att öka förståelsen och få alla att se ”laget före jaget” för att öka engagemanget för projektet.

Hur jobbar du med säkerhetsfrågor?

– Det vi har gjort som är lite extra i projektet som jag jobbar med nu är att vi har skapat ett rullande schema för alla produktionsledare som går skyddsronder med stöd av arbetsmiljöresurser. Jag vill att alla ska se sig själva som sitt eget skyddsombud och ta ansvar för sig själva och även andra. Vi vill inte uppfattas som ”arbetsmiljöpoliser” och har ronderingar i fält för att föra diskussioner om varför säkerhetsutrustning behövs under jord. Målsättning att alla lär sig varför vi gör vissa saker och kan vi få en kultur där man tänker till innan. En kultur där alla tar ansvar och kan känna sig trygga.

Vad jobbar du med just nu?

– Vi jobbar med bussterminalen vid slussen. Det är väldigt spännande på många sätt. Det är tekniskt avancerat, kort byggtid, många teknikområden på begränsat område och kräver en hel del samordning med beställare, projektör och andra projekt i närområdet. Nu har den nya bron invigts och det innebär nya förutsättningar. Mycket fokus läggs på planering och de kritiska linjerna, så det gäller att ha god framförhållning och att ha sikte mot horisonten för att ligga ett steg före.

FAKTA:
Roll: Projektchef på Implenia Sverige AB

Ålder: 52

Bor: Saltvik norr om Oskarshamn

Familj: Sambo, två grabbar 17 och 11 år.

Bakgrund i korthet: Började ute i fält 1986 på berg och anläggningssidan och har där efter haft många roller som arbetsledare, projektledare och platschef, arbetschef hos arbetsgivare som NCC, Svensk Kärnbränslehantering. Uppländska Berg, Peab nu på Implenia.

Ledarskapsmotto: Var tillgänglig, tydlig och engagerad samt dö inte nyfiken