Nyheter

Riksdagen sa ja till amorteringskravet

Riksdagen har sagt ja till amorteringskravet på nya bolån.
De nya föreskrifterna börjar användas 1 juni.

På onsdagen sa riksdagen ja till det nya amorteringskravet. 
Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni. 

Kravet innebär att nya låntagare måste amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde.
Den som tar lån för att köpa en nyproducerad bostad kommer att kunna slippa amorteringskravet under fem år. Detta undantag har införts för att förhindra att nyproduktionen av bostäder minskar.

Man ska också kunna få undantag från amorteringskravet om man drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får i så kallade föreskrifter bestämma hur amorteringskravet ska utformas i detalj.