Nyheter

Riksdagen sa ja till ”Cementa-lagen”

Riksdagen sade ja till lagändringen som ger Cementa möjlighet att tillfälligt fortsätta bryta kalk. Genrebild: Riksdagen

Riksdagen röstade på onsdagen igenom den tillfälliga ”Cementa-lagen”.
– Vi välkomnar dagens beslut från Riksdagen, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Riksdagen beslutade i dag att säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Beslutet gör det nu möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

– Jag välkomnar riksdagens enhälliga beslut. Det är ett mycket intensivt arbete som vi bedrivit sedan i juli för att avvärja det hot mot byggande, människors jobb och Sverige som ett driftsstopp i cementförsörjningen skulle innebära på kort sikt. Så ska man jobba när stora värden står på spel, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Enligt beslutet ska regeringen i vissa undantagsfall kunna pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bryta kalksten. En ansökan ska endast kunna prövas om verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och om samhällets behov av kalksten inte kan tillgodoses på annat sätt.

En förutsättning för ansökan är också att det redan finns ett gällande tillstånd för brytning, men att brytningen inte kan slutföras på grund av att tillståndet är tidsbegränsat.

Beskedet välkomnas av Svensk Betong.
– Lagändringen ger nu regeringen möjlighet att besluta om en tillfällig förlängning av Cementas nuvarande tillstånd för att bryta ur kvarvarande kalksten. På så sätt kan ett akut byggstopp redan i höst undvikas, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong och fortsätter:

– Men lagändringen ger bara en tillfällig frist. Ytterligare politiska initiativ och besked behövs för att säkra kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige och Slite på lång sikt, annars riskerar vi att stå inför en cementkris redan under nästa höst, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Byggföretagen välkomnar beslutet, men är samtidigt kritisk till tillståndshanteringen.
– Framöver måste tillståndsgivningen bli mer förutsägbar och gå snabbare än i dag, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Lagändringen begränsas till situationer då kalkbrytning behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på annat tillfredsställande sätt.

– Bygg- och anläggningsbranschen ges ett tillfälligt, om än nödvändigt, andrum, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 oktober 2021 och gälla fram till 1 januari 2022. 

Från Cementas sida vill man nu se att regeringen godkänner bolagets ansökan om ett akut treårigt kalkstensbrytningstillstånd. 

– Det är positivt att riksdagen nu godkänt lagförslaget. Om ett kortsiktigt tillstånd ges av regeringen får Cementa mer tid att bryta ut den kalksten som finns kvar inom tidigare tillståndsgivet område. Det ger oss förutsättningar att upprätthålla leveranserna av inhemsk cement i Sverige under en period samtidigt som vi arbetar med en ny ansökan för ett längre tillstånd, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter på Cementa och HeidelbergCement norra Europa. 

För att cementbrist inte ska uppstå i Sverige behövs, enligt Cementa, en korrekt men skyndsam prövning och att tillstånd till fortsatt brytning i Slite kan meddelas i mitten av november.

– Risken för cementbrist är dock fortfarande betydande. Även om Cementa beviljas tillstånd så finns det risk för överklagandeprocesser som kan stoppa brytningen och därmed leda till akut cementbrist i Sverige, säger Karin Comstedt Webb.

Bland organisationer som har flaggat för att överklaga ett tillståndsbeslut kan nämnas Greenpeace och Naturskyddsföreningen.