Nyheter

Rikshem köper Bo i Väsby AB

Rikshem köper det allmännyttiga bostadsbolaget Bo i Väsby AB.

Fastighetsbeståndet omfattar 652 lägenheter.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby beräknas fatta det formella beslutet om försäljningen av Bo i Väsby den 15 juni. Rikshem väntas ta över som ägare från och med 18 augusti 2015.

Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter på en lång rad orter i Sverige. Totalt förvaltar Rikshem över 21 000 bostäder inklusive många boenden för äldre och studentbostäder. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pension.

De intäkter (720 miljoner kronor) som affären genererar ska återinvesteras i Upplands Väsbys långsiktiga utveckling. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostadsmiljöer, bättre skola och omsorg och att minska kommunens låneskuld och därmed trygga en fortsatt stabil ekonomiför kommunen, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Vi är stolta och mycket glada över att förvärva Bo i Väsby. Genom köpet befäster vi vår position som den nationella allmännyttan. Det är även glädjande att Rikshem nu kan uppföra 150-200 hyreslägenheter i området, säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling på Rikshem.

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby beräknas fatta det formella beslutet om försäljningen av Bo i Väsby den 15 juni. Rikshem väntas ta över som ägare från och med 18 augusti 2015. Bo i Väsbys fastighetsbestånd innehåller totalt ett 40-tal byggnader med 652 bostäder, samt en mindre del kontor och andra lokaler . Uthyrningsbar area uppgår till 44 000 kvadratmeter.