Nyheter

Rimec svartlistar – stäms på miljoner

Polska arbetare i Sverige som gått med i Byggnads och krävt avtalsenlig lön hotas av svartlistning. Bemanningsföretaget Rimec kräver att de går ur facket.

Byggnads har stämt Atlantico Rimec Group Ltd och dess dotterföretag Rimec Ltd för föreningsrättskränkning.

Byggnads tecknar normalt kollektivavtal med utländska företag med verksamhet utstationerad till Sverige. Vid byggarbetsplatsen Borealis i Stenungssund arbetade polska byggnadsarbetare inhyrda via Rimec. Här värvade Byggnads 36 medlemmar och vid ett arbetsplatsbesök fann man att de fick lön under avtalet.

Det blev förhandlingar och Byggnads överlämnade en lista på sina medlemmar till Rimec. Dessa fick då en propå från Rimec där de uppmanades att underteckna ett avtal om att deras arbete i Sverige upphört samt att de utträdde ur facket — daterat retroaktivt med en månad. Arbetarna utsattes också för muntliga påtryckningar.

Byggnads driver i ett annat mål med de polska arbetarnas lönefordringar på 30 miljoner kronor. Detta mål begränsar sig till föreningsrättskränkningen för vilken Byggnads yrkar ett skadestånd på 200 000 kronor till varje berörd medlem samt ett allmänt skadestånd till Byggnads på 2,5 miljoner kronor.

Enligt stämningsansökan är de belopp som Arbetsdomstolen normalt dömer ut i denna typ av mål för låga i detta fall. Bakgrunden är att de polska arbetarna riskerar att bli svartlistade och fortsättningsvis avstängda från utstationerat arbete.