Nyheter

Ris och ros för de rödgröna

Byggnads kallar den rödgröna överenskommelsen för ”lysande” medan SBC ser den som en attack mot bostadsrätterna. Kommentarerna på den bostadspolitiska uppgörelsen lät inte vänta på sig.

Under tisdagen presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sin uppgörelse om bostadspolitiken. Bland annat innehåller den ett utvidgat rot-avdrag, som även ska gälla hyresrätter, och ett investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter.

Sveriges Byggindustrier, BI, tycker att överenskommelsen innebär två steg bakåt och ett steg framåt.

– Snedvridande subventioner och fortsatta regleringar på hyresmarknaden kommer att leda bostadsmarknaden ur askan och in i elden, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI, i ett pressmeddelande.

Han tycker också att de rödgröna är fel ute när de vill införa rot-avdrag för ägare av hyresrätter.

– Ett rot-avdrag har ingen effekt för att minska svartarbete inom den professionella sektorn där nu de rödgröna vill införa det, säger han.

Men de energikrav som ska ställas vid ombyggnad kallar BI för ett steg framåt.

– Till saken hör dock också att EU redan fattat beslut om att införa sådana krav, så oavsett regering kommer Sverige ändå att införa krav vid ombyggnader, säger Björn Wellhagen.

Hyresgästföreningen gläds åt satsningen på att bygga fler hyresrätter och de statliga pengar som de rödgröna vill tillföra ombyggnaden av miljonprogramsområdena.

– Men det måste också resultera i skarpa politiska förslag om det ska få någon verklig betydelse, säger Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningens förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

HSB ger de rödgröna godkänt betyg för ambitionerna men underbetyg för de otillräckliga medlen. Det krävs en tydligare politik och breda överenskommelser som står sig oavsett vem som har regeringsmakten, menar Kent-Olof Stigh, ordförande för HSB Riksförbund.

Ett rot-avdrag för hyresrätter och stimulans för klimatanpassning av bostäder välkomnar HSB, men vill att systemet permanentas.

Fastighetsägarna sällar sig till kören som prisar de rödgrönas ambition att öka byggandet av hyresrätter och energieffektivisera bostäderna. Men subventioner för att stimulera byggande faller inte på läppen:

– Av erfarenhet vet vi att subventioner inte fungerar. Investeringsstöd driver kostnadsökningar, risken är också att de permanentas och därmed försenar mer angelägna reformer som skapar stabilitet på hyresmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, i ett pressmeddelande.

Bostadsrättsorganisationen SBC tycker att de rödgröna tar strid mot bostadsrätterna.

– Jag är förbluffad över hur de tre partierna oförblommerat ställer sig bakom förslag som enbart har till syfte att försämra för bostadsrätten som boendeform. Tydligast syns detta i avsnittet om ombildning till bostadsrätt, säger SBC:s vd Göran Olsson.

Förslagen innebär kraftiga inskränkningar i föreningsfriheten, menar Göran Olsson.

– Att staten skulle kunna, eller ens vilja, ställa krav på vilka beslut en enskild förening fattar hör inte hemma i en demokrati, säger han.

Byggnads kallar den rödgröna överenskommelsen ”lysande” och skriver att det är en bostadspolitik som skapar stora förväntningar.

– De rödgröna har presenterat en genomarbetad och mycket bra bostadspolitik, som inte bara kommer att resultera i fler och bättre bostäder utan också fler arbeten i bostadssektorn, säger Byggnads ordförande Hans Tilly i ett pressmeddelande.