Nyheter

Risk för hög arbetslöshet

Det var värre krisåret 1992. Men hastigheten på nedgången under 2008 års finanskris och efterföljande lågkonjunktur står i särklass, enligt Arbetsförmedlingen.

Statistiken visar inte oväntat en kraftig försämring av läget på arbetsmarknaden.

— För byggbranschen generellt är det nog den mest extrema nedgång vi sett, efter krisåret 1992. Nu har en rejäl nedgång av antalet lediga platser skett, samtidigt som antalet varsel ökade inom bygg och anläggning, säger Hans Tydén, analytiker på Arbetsförmedlingen som på fredagen presenterade arbetsmarknadsstatistik för december förra året.

1 183 anställda inom bygg och anläggning varslades om uppsägning i december 2008, att jämföra med 112 i december året dessförinnan. I november sades 2 145 personer upp, jämfört med 47 anställda samma månad 2007.

I december förra året förmedlades 454 lediga platser till Arbetsförmedlingen.
— Jämfört med 1 153 platser för ett år sedan. Det är mer än en femtioprocentig nedgång, konstaterar Hans Tydén.

— Men vi får signaler om att det ser bättre ut på anläggningssidan, där flera stora projekt är på gång.

Det finns ännu en viktig skillnad mellan tidigare lågkonjunkturer och den pågående, tror Hans Tydén.
— Det riskerar bli en högre verkställighetsgrad på varslen nu än tidigare och därmed en högre arbetslöshet generellt inom byggbranschen, eftersom det i dagsläget är mycket svårt att hitta andra jobb.

Han jämför med den tidigaste statistik som finns om verkställighetsgrad av varsel, från det ”ganska dåliga året” 2002. Då blev 70 procent av de varslade uppsagda. Av dessa 70 procent hittade 37 procent andra jobb, vilket i slutänden innebar att 33 procent av de varslade under året blev arbetslösa.

I en jämförelse med 1992 kan sägas att 6 500 varsel meddelades för byggbranschen under fjärde kvartalet detta krisår. Fjärde kvartalet 2008 varslades 5 000 personer om uppsägning.