Nyheter

Risk för nedläggning när chefer går i pension

Nära 50 000 företag riskerar att läggas ner när företagsledarna går i pension, visar en ny undersökning.

Det väntade generationsskiftet med stora pensionsavgångar kan leda till att 49 441 företag till ett värde av 133,4 miljarder kronor läggs ner. Det visar en granskning som Adeqvat Företagsvärdering genomfört av företag med ledningar där samtliga personer uppnått en ålder av minst 60 år.

Störst värden riskerar storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg gå miste om. Även Sundsvall placerar sig i riskzonen för att gå miste om lokala bolag där generationsskiften väntar under de närmaste åren. Bara i Stockholms län berörs 14 825 företag.

— I Sverige har man länge försökt öka företagandet bland annat genom att göra det enklare att starta nya företag. Detta är naturligtvis bra men fokus måste också riktas mot möjligheten att ta över eller köpa ett befintligt företag, säger Severus Thelander, chefsanalytiker på Adeqvat Företagsvärdering.
Han anser att undersökningen bekräftar att det finns risk för att en mängd livskraftiga företag läggs ner om det uppstår brist på kapital i kombination med brist på intressenter eller köpare.

— Totalt i Sverige är cirka 120 000 personer anställda i bolag där samtliga i ledningen är minst 60 år. Det är följaktligen av högsta vikt att företagen snarast planerar för ett kontrollerat generationsskifte. Det vore djupt olyckligt om så stora tillgångar både kunskapsmässigt och monetärt gick förlorade, säger han.