Nyheter

”Risker och osäkerhet när artiklarnas egenskaper ska anges”

Pernilla Löfås, hållbarhetsstrateg på NCC.

Idag kan en enskild artikel ha flera olika artikel-ID i olika system, vilket medför en risk att det blir fel exempelvis i hanteringen av dokumentationen för hållbarhetskrav.
Därför behöver byggbranschen i Sverige en gemensam lösning för att ge alla byggartiklar en enda unik identitet  så att varje enskild artikel blir spårbar för oss genom hela artikelns livscykel.

Idag kan en enskild produkt ha flera olika artikel-ID i olika system, vilket medför en risk att det blir fel exempelvis i hanteringen av dokumentationen för hållbarhetskrav.

Det beskedet ger Pernilla Löfås, hållbarhetsstrateg i NCC.
– Vi har sett stora problem när NCC samlar information om enskilda produkter för att klara certifieringskrav och beställarkrav. Mycket bottnar i att vi benämner enskilda artiklar olika i olika system. Det kostar stora pengar att leta information. Det skapar stora risker och osäkerhet när artiklarnas egenskaper ska anges. Om varje enskild artikel får en unik identitet så löser det ett viktig problem, säger Pernilla Löfås.
I ett vanligt byggnadsprojekt ska entreprenören säkerställa att produkten klarar kraven på kemiskt innehåll. Detta sker vanligtvis genom att man använder någon av de tillgängliga materialdatabaserna för byggprodukter där byggprodukterna är bedömda utifrån sin miljöpåverkan.
Hittar man en lämplig artikel i en av dessa databaser som klarar miljökraven i projektet och sedan försöker hitta samma artikel i exempelvis företagets egna inköpssystem så kan samma artikel ha ett liknande namn och ett annat artikelnummer, vilket skapar osäkerhet. Så beskriver Pernilla Löfås problemet som hon vill lösa.
Dessutom ställer digitaliseringen NCC och alla andra företag inför ett problem när en enskild produkt kan ha flera artikelidentiteter. Då finns risk för sammanblandning vid digital kommunikation mellan en beställare och en leverantör.
– NCC har varit hos GS1 några gånger och diskuterat detta. GS1 har ett globalt system där enskilda artiklar tilldelas ett unikt artikelnummer enligt Global Trade Item Number (GTIN), säger Pernilla Löfås.
NCC bjöd in en branschgrupp för att diskutera detta 20 september 2017. NCC, Skanska, PEAB, JM och Veidekke, Bygghandlarna och Byggmaterialindustrin deltog. Det visade sig att de flesta har samma uppfattning som NCC. Sedan dess har denna grupp aktörer diskuterat vad man ska göra åt saken.
Göte Andersson