Nyheter

Röda linjen i Stockholms tunnelbana får nytt signalsystem

Goodtech har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ansaldo STS för installation av nytt signalsystem till Röda linjen i Stockholms tunnelbana. Med nytt signalsystem från Ansaldo säkerställs ökad kapacitet och turtäthet längs Röda linjen i framtiden. Kontraktets värde uppgår till cirka 103 miljoner svenska kronor. I kontraktet ingår även underhåll av det existerande signalsystemet tills dess det ersatts av det nya.

– Genom åren har Ansaldo och Goodtech utfört flera projekt i nära samarbete med gott resultat, säger Gilles Pascault, vd Ansaldo STS Sverige AB. Det var därmed naturligt att fördjupa samarbetet ytterligare genom att kontraktera Goodtech för installations- och underhållsarbeten till Röda linjen.

Stockholms tunnelbana är sedan en lång tid tillbaka en van arbetsplats för Goodtech.

– Vi har både lokalt kunnande och förståelse för hur det är att arbeta i Sveriges trafikintensivaste spårmiljö, säger Nicklas Hellkvist, affärsenhetschef Goodtech i Stockholm. Med våra kompetenta och engagerade medarbetare kommer vi att fortsätta göra vårt yttersta för att möta Stockholmarens framtida transportbehov.

Kontraktet sträcker sig till 2017 och blir en viktig pusselbit i Goodtechs fortsatta satsning och framtida expansion inom järnväg.

– Avtalet med Ansaldo STS är viktigt och positionerar Goodtech väl inför kommande uppgraderingar i Stockholms tunnelbana samt borgar för fortsatt gott samarbete med Ansaldo i andra projekt och teknikområden som exempelvis ERTMS, fortsätter Nicklas Hellkvist. De höga kraven, den långa entreprenadtiden samt att det ingår underhållsansvar i kontraket leder till att projektet blir viktigt för Goodtechs fortsatta bygge av en av Sveriges ledande organisationer för järnvägsentreprenader.