Nyheter

”Rödgrön politik ger tvärstopp i byggandet”

Statsrådet Mats Odell (KD) gav en rejäl känga åt de rödgrönas bostadspolitik på en presskonferens i Stockholm under torsdagen.

— Väldigt mycket talar för att om det finns en möjlighet till subventioner så innebär det ett tvärstopp i byggandet, sa Odell.

Kommun- och finansmarknadsministern var inte nådig i sin kritik mot den rödgröna bostadspolitiken. Den driver upp byggpriserna, skapar otrygghet i boendet, kostar skattebetalarna pengar och ger inte avsett resultat, utan riskerar att bryta den uppåtgående trenden av påbörjade bostadsbyggen, menade Mats Odell.

Han pekade på att det är oklart vad vänsterpartierna vill med ägarlägenheterna, samt att de vill höja stämpelskatten vid bostadstransaktioner. Dessutom slog ministern ner på de rödgrönas bostadsmål, att det senast år 2016 ska byggas 40 000 nya bostäder varje år. Den siffran har Sveriges kommuner redan uppgett att de tror kommer att byggas redan under nästa år, hävdade Mats Odell.

Men framför allt varnade kommun- och finansmarknadsministern för de rödgrönas investeringsstöd:

— Den stora frågan är, vad händer om det kommer subventioner 2011? Den uppgång vi ser nu, kommer det här kommer det att ta tvärstopp, sa Mats Odell.

Under presskonferensen sammanfattade Mats Odell även vad alliansregeringen har genomfört under mandatperioden. Han nämnde det reformerade regelverket för allmännyttan och hyresrätten, statliga garantier för byggkreditiv, avskaffandet av stopplagen för försäljning av kommunala fastigheter samt införandet av ägarlägenheter som en ny upplåtelseform.

Dessutom berättade Mats Odell att det pågår ett arbete för att få ner byggkostnaderna och antalet byggfel. En styrgrupp har bildats med Byggherrarna, byggfacket, byggindustrin samt statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting.

— Inte mindre än åtta arbetsgrupper är igång och arbetar med detta, sa Mats Odell.

Men om samtalen inte ger resultat är Mats Odell beredd att lagstifta för att komma åt de höga byggkostnaderna. Vilken typ av lagstiftning det skulle kunna handla om ville han dock inte berätta.

Om alliansregeringen får förnyat förtroende efter valet avser man att utveckla hyresrätten. I första hand ska man då titta på de förslag som parterna på bostadsmarknaden har lämnat. Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har föreslagit en låg moms på bostadshyror, avskaffad fastighetsskatt för hyreshus och skattefria underhållsfonder. Bakgrunden är att de tre organisationerna anser att hyresrätten är dubbel- eller trippelbeskattad genom fastighetsskatt, bolagsskatt och skatt på utdelning.

De tre bostadsorganisationerna har föreslagit att momsen på bostadshyror ska vara sex procent. Tanken är att fastighetsägarna kan få lägre kostnader för sin verksamhet när de kan göra avdrag för ingående moms.

— De som är aktiva och vidtar åtgärder och renoverar sina fastigheter får mer del av det här, sa Mats Odell.

Övriga åtgärder som alliansregeringen planerar är: att möjliggöra från- och tillval i hyresrätt, att införa ägarlägenheter i befintligt bestånd, att avskaffa taxeringssystemet samt att genomföra konkreta insatser i miljonprogramsområdena.