Nyheter

Rödgröna försvarar rotavdraget

De rödgröna tycker att konjunkturutvecklingen är svag. Det är orsaken till att de tre partierna nu lovar att rotavdraget blir kvar under hela nästa mandatperiod, säger Socialdemokraternas Tomas Eneroth.

De rödgröna gav tidigt besked att de vill utvidga rotavdraget och sedan avveckla det. I en intervju med Byggvärlden i våras poängterade Socialdemokraternas näringspolitiske talesman Tomas Eneroth att de rödgröna ser rotavdraget som en konjunkturåtgärd.

Många har försökt få de rödgröna att förtydliga när rotavdraget ska tas bort. Svaret som gavs i de rödgrönas budgetmotion var att pengar fanns avsatta till och med 2012.

Men i de rödgrönas regeringsplattform, som presenterades i förra veckan, gav partierna ett nytt besked. Nu vill de rödgröna låta det nuvarande rotavdraget vara kvar under hela den kommande mandatperioden.

— Vi gör bedömningen att det är en så pass svag konjunkturutveckling. Vi behöver den motor som byggbranschen och anknytande branscher kan ge, säger Tomas Eneroth till Byggvärlden.

Så ni ser fortfarande rotavdraget som en konjunkturåtgärd?

— Ja, det är ingen skillnad i sak, men nu ger vi tydligt besked om tidsperspektivet. I tider av överhettning finns det inget skäl att ha kvar rotavdraget. Men det finns starka behov också av att renovera skolbyggnader och hyresfastigheter, så det är naturligt att säkerställa att det kan ske under mandatperioden, säger Tomas Eneroth.

Men konjunkturen ser ju bättre ut, byggbolagen anställer och reporäntan har höjts?

— Jo, men vi har fortfarande tio procent i arbetslöshet och en betydande osäkerhet i utvecklingen. Vi behöver fler motorer i svensk ekonomi. Den svenska byggbranschen kommer att behöva stimuleras ett bra tag framöver, säger Tomas Eneroth.

Är det inte bara valfläsk, för att ni inte vill tappa väljare till alliansen?

— Nej, vi har varit tydliga med att vi gillar rot och vill utvidga rot. Den enda precisering vi gör är i tid. Vi vill att hela byggbranschen ska kunna dra nytta av de statliga insatser som görs, vid sidan av att vi också behöver komma igång med det ordinarie bostadsbyggandet, säger Tomas Eneroth.

De rödgröna föreslår även ett nytt Klimatavdrag, som innebär att fastighetsavgiften slopas i tre år för den som investerar i sin bostad och därigenom får ner energiförbrukningen med minst 30 procent.

Byggbranschen i samverkan, ett organ för byggbranschens parter, ser rotavdraget som ett sätt att minska svartarbete och välkomnar de rödgrönas nya besked.

— Vi är nöjda med att alla riksdagspartier nu är ense om att behålla rotavdraget nästa mandatperiod. Det hade dock känts ännu bättre om de rödgröna hade lämnat ett mer långsiktigt besked om rotavdragets framtid än för bara en mandatperiod, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, i ett pressmeddelande.