Nyheter

Rörelseresultat blev 2 miljoner kronor i fjärde kvartalet

Bygg- och fastighetsbolaget NCC:s rörelseresultat blev 2 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 15,2 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

NCC har sedan tidigare har vinstvarnat och meddelat att det fjärde kvartalets rörelseresultat väntas bli ”nära noll”.

Nettoomsättningen blev 16.318 miljoner kronor, mot förväntade 15.838 miljoner, och orderingången var 16.295 miljoner kronor. Snittprognosen låg där på 16.113 miljoner kronor.

Utdelningen för 2017 föreslås bli 8:00 kronor per aktie (8:00), vilken betalas ut halvårsvis. Väntat var 8:00 kronor.

NCC släppte sin Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017 på torsdagsmorgonen. Fokus för NCC ligger på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader.

  • Orderingången uppgick till 16 295 (16 267) MSEK i det fjärde kvartalet och till 56 990 (56 506) MSEK för perioden januari till december  
  • Nettoomsättningen uppgick till 16 318 (16 519) MSEK i det fjärde kvartalet och till 54 608 (52 934) MSEK för perioden januari till december 
  •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 (630) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 150 (1 341) MSEK för perioden januari till december  
  •  Resultat efter skatt uppgick till 34 (501) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 009 (1 116) MSEK för perioden januari till december 
  •  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (4,64) SEK i det fjärde kvartalet och till 9,29 (73,81*) SEK för 
  • perioden januari till december  
  •  Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11). 
 *Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid.16 samt not 4) och ingår i NCC:s  resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni 2016 samt   skillnaden mellan Bonavas börsvärde  vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället. 
Nyhetsbyrån Direkt/
Byggvärlden