Nyheter

Rot-byggen brister <br/>i arbetsmiljö

Större byggföretag klarade sig betydligt bättre än små när Arbetsmiljöverket granskade arbetsmiljön på rot-byggen runtom i landet, skriver Arbetarskydd.

Myndighetens granskning omfattade 30 byggherrar med ansvar för totalt 130 rot-arbeten (reparations, om- och tillbyggnadsarbeten) i flerfamiljshus. Byggherrarna visade sig vara relativt medvetna om det ansvar de har som beställare. Sämre ställt var det dock ute på själva byggarbetsplatserna, slår Arbetsmiljöverket fast.

Drygt hälften av byggarbetsgivarna hade brister på flera punkter.

Målet för tillsynskampanjen var att inspektera ungefär dubbelt så många arbetsställen. Men Arbetsmiljöverket blev av med många av sina bygginspektörer och ergonomer under 2008. Ett flertal rekryterades av byggföretagen, andra gick i pension.

Granskningen skedde i tre steg: Kontrollera om byggherren/projektören har tagit fram instruktioner för att förebygga risker med tunga arbetsmoment, buller, damm och vibrationer. Granska om de entreprenörer som anlitats följer instruktionerna på arbetsplatsen. I nästa steg gjordes uppföljningsbesök.

Vid rot-arbeten är det ofta besvärligt att få ut rivningsmassor och att få in byggmaterial och utrustning, särskilt i flerfamiljshus som saknar hiss. Arbetet innebär kånkande i trappor med stora risker för belastningsskador som följd. Ofta bor hyresgästerna kvar, vilket försvårar arbetet och pressar byggtiderna.

— Det finns ett betydande kunskapsglapp mellan olika företag. Bäst kunskaper finns hos de större bygg- och rörföretagen. Små företag inom VVS och kakel behöver bli bättre på att utföra arbetet säkert, säger Viveca Wiberg, projektledare på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Positivt är att det inte kånkas lika mycket på tungt material ute på byggena, även om det finns en hel del kvar för att införa ”rullande hantering” som rutin.

Att byggherrar fick besök före byggstart beror på att deras beslut är viktiga för hur arbetet utförs, anser Arbetsmiljöverket. Genom sina val av arbetsmetoder och material har de ett stort inflytande på arbetsmiljön. Därför ville myndigheten inspektera hur byggherrar bedömer och förebygger riskerna under planeringen, inte bara hur arbetsgivare och samordningsansvariga gör det under själva arbetet.

Granskningen resulterade i 73 inspektionsmeddelanden som innehöll drygt 200 krav, varav 28 procent gällde byggherrens ansvar. Myndigheten har utfärdat nio förbud med vite och elva så kallade underrättelser om föreläggande eller förbud. Vanligaste kraven mot arbetsgivarna handlade om belastningsergonomiska risker, damm, vibrationer, buller samt riskbedömning.

Byggnadsarbetare utsätts oftare för olyckor och arbetssjukdomar än övriga yrkesgrupper i genomsnitt. Närmare 40 procent har värk i armar och ben minst en dag i veckan, enligt Arbetsmiljöundersökningen 2007. Belastningsskador dominerar klart bland arbetssjukdomarna.

Esref Okumus / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se