Nyheter

Rot minskar – rut ökar

Rotavdragen minskade under 2013, medan rutavdragen fortsatte öka.  Totalbeloppet för rotavdrag under 2013 minskade med nästan en halv miljard.

Skatteverket betalade ut närmare 16,6 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och rutarbete under 2013, vilket är cirka 260 miljoner kronor mindre än året före. Rot står för drygt 14,1 miljarder kronor och rut för drygt 2,4 miljarder kronor av de totalt nästan 16,6 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under 2013.

Cirka 17 000 företag utförde rutarbeten åt 538 000 köpare 2013. Både totalbeloppen för ruttjänsterna och antalet köpare av dessa har ökat med nästan 11 procent. Men fortfarande är det rot som dominerar, både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion.

Omkring 66 000 företag gjorde rotarbeten åt 965 000 köpare under förra året. Totalbeloppet för rotavdrag har minskat med nästan en halv miljard kronor eller cirka 3 procent.