Nyheter

Rotavdraget delar lägren

För de borgerliga är rotavdraget ett sätt att göra svarta jobb vita. Men Tomas Tobé från Moderaterna lyfter också fram att det är en åtgärd som skapar jobb.- Att de rödgröna vill ta bort en åtgärd man vet fungerar har jag svårt att förstå, säger Tomas Tob

Tomas Tobé är näringspolitisk talesperson för Moderaterna och sitter sin första mandatperiod i riksdagen. Både hans mamma och pappa har varit egenföretagare i byggsektorn.

— Jag hoppas att det gör att jag förstår branschen. Jag har blivit både lockad och inte lockad. Det verkar gå upp och ner kraftigare än i andra branscher, och möjligheten att få tag på bra folk verkar verkligen vara avgörande, säger han.

Moderaterna vill generellt sett inte ha någon bidragspolitik, hur motiverar du då rotavdraget?

— Rotavdraget är en skattereduktion, jag ser det inte som att privatpersoner har fått ett bidrag. Det är privatpersoner som betalar mindre i skatt. Här har vi hittat en bransch med höga skattekilar, det är svårt att få det att gå runt när man ska köpa de här tjänsterna, säger Tomas Tobé.

Han menar att rotavdraget har lett till att det har skapats fler jobb i byggbranschen.

— Många som har en svag förankring på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och utrikesfödda, har kommit in nu, säger han.

Hur vet du det?

— Det är vad jag får höra när jag lyssnar på företagen i städ- och byggbranschen. Det är ännu mer tydligt när det gäller rutavdraget.

Organisationen Företagarna har gjort en bedömning att mellan 12 000 och 35 000 nya jobb har skapats av rot- och rutavdragen. Men organisationen konstaterar också att det är omöjligt att exakt beräkna hur många jobb som har skapats, eftersom ingen vet hur mycket som annars ändå hade blivit utfört vitt.

— En siffra vi fick nyligen var att uppskattningsvis 600 000 privatpersoner har använt sig av rotavdraget. Det är en indikation på att det är mer populärt än vad vi någonsin hade kunnat tro. Och att en del hade utförts svart eller inte hade blivit av annars kan man nog konstatera, säger Tomas Tobé.

Alliansen ser rotavdraget som ett sätt att göra svarta jobb vita, men finns det inte ett pedagogiskt problem att ge skattelättnader till en bransch som inte kan hålla sig till reglerna?

— Byggbranschen är en bransch med höga skattekilar. Även om man inte vill köpa svart har man inte råd att köpa vitt.

Grundproblemet är att skatteläget är så högt, då får man en svart marknad. Men hade inte byggbranschen tagit ett eget stort ansvar med ID-kort och sanering hade vi kanske inte heller varit jättepigga på att göra det här, säger Tomas Tobé.

Så du tycker inte att man kapitulerar inför en rutten bransch?

— Nej, jag tror inte människor vill befinna sig på en svart marknad. Det kan finnas människor som är oseriösa, men de ska vi identifiera på annat sätt, säger Tomas Tobé.

De rödgröna vill utvidga rotavdraget till att även gälla renoveringar i hyresrätter. Men det är en prioritering som de borgerliga inte håller med om:

— Hyresrätter har inte alls samma läge med svartjobb. Fastighetsägare har ett eget ansvar att sköta sin renovering. Den satsningen hade inte varit ansvarsfull, den hade bara räddat kommunala bostadsbolag, säger Tomas Tobé.

Om de borgerliga vinner valet lovar Tomas Tobé att byggbranschen kan se fram emot finansierade infrastruktursatsningar, att Förbifart Stockholm byggs, att rotavdraget blir kvar, att han ska jobba för fler lärlingsanställningar samt en generell förbättring för företagen.

— Vi måste ha skatter som inte avviker för mycket mot andra länder. Vi måste fortsätta sänka företagsskatter, och då pratar jag om bolagsskatt, jobbskatteavdrag för näringsinkomster och arbetsgivaravgifter, säger Tomas Tobé.

Fotnot: Skattekil är den andel av lönen som går till skatt och sociala avgifter när man köper varor eller tjänster.

Alliansens rotavdrag

* Rotavdraget innebär att husägare kan få skattereduktion motsvarande 50 procent av arbetskostnaden för renovering och tillbyggnad. Maximal skattereduktion är 50 000 kronor per person och år.

* Från och med den 1 juli 2009 utbetalas skattereduktionen enligt den så kallade fakturamodellen. Modellen innebär att husägaren endast betalar halva arbetskostnaden. Hantverkaren får senare begära den andra halvan av Skatteverket.