Nyheter

Rusning till facket under pandemin

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna. Foto: Ledarna

4600 nya medlemmar anslöt sig till Sveriges Ingenjörer förra året. Även Ledarna/Byggcheferna har noterat en stor medlemsökning på närmare 3000 medlemmar.

– Coronapandemin har satt avtryck i rekordmånga samtal och ärenden, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

2020 var ett år som inte var sig likt på svensk arbetsmarknad. Coronapandemin har inneburit stora neddragningar, varsel, permitteringar och förändrade arbetsförhållanden. Dessa utmaningar har visat sig gynna flera av fackförbunden, som ökat sina medlemsantal.

Antalet nya medlemmar i Sveriges Ingenjörer var under fjolåret det högsta sedan 2009. Bland de 4600 nya yrkesverksamma medlemmarna är en stor andel ingenjörer som tidigare inte sökt fackligt medlemskap.

En särskild ökning märks bland yngre civilingenjörer som är i början av karriären med en eller ett par år bakom sig i arbetslivet. I denna grupp ligger medlemsökningen på 20 procent jämfört med fjolåret. Tillväxten utgörs till stor del av ingenjörer i storstäder och verksamma inom IT-branschen, en grupp som tidigare haft en relativt låg facklig anslutningsgrad.

Men även ingenjörer som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn har i större grad anslutit sig till facket. Enligt en medlemssammanställningen på högskole- och civilingenjörer med utbildningsprofiler inom samhällsbyggandssektorn så landade medlemsantalet för denna grupp  år 2020 på 13 500. Det motsvarar en ökning med +3,6%, vilket ligger något över den totala medlemsutvecklingen (+2,7%).

– 2020 var ett oerhört turbulent år på svensk arbetsmarknad. Coronapandemin har satt avtryck i rekordmånga samtal och ärenden. Det positiva var att vi snabbt kunde ställa om och stärka vårt stöd till de många ingenjörer som på olika sätt påverkats, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Även Ledarna märkte av en ökad tillströmning av medlemmar förra året.

– Vi har aldrig varit så många som nu, drygt 95 000 medlemmar. Vi ökade med nästan 3000 medlemmar under 2020. Byggcheferna har haft samma procentuella tillväxt som Ledarna och ökade med 550 medlemmar, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Då Sveriges Ingenjörer främst sett en ökning av medlemmar som är i början av sin karriär så befinner sig Ledarnas och Byggchefernas medlemmar snarare mitt i yrkeslivet.

– Snittåldern på våra inkommande chefer på Ledarna ligger på 44 år medan Byggcheferna ligger lite lägre på 41 år. Vi vet att i många branscher blir man chef i den åldern och det blir då naturligt att byta till Ledarna eftersom vi är Sveriges chefsorganisation.

Att fler ansluter sig till facket i oroliga tider är en naturlig utveckling, menar Andreas Miller.

– Många chefer har bara lett i högkonjunktur och upptäckte att de behövde både en chefsorganisation och ett fackförbund. Dels för att de behövde få stöd i att hantera svåra chefsfrågor, dels för att diskutera sin egen situation som anställd. Många gånger har cheferna egna avtal som gör att deras arbetsskydd ser annorlunda ut. De behöver då råd och coachning i hur de ska agera.

Den oro som pandemin har skapat på arbetsmarknaden har ökat behovet av framför allt juristhjälp.

– Våra förhandlare och jurister har haft en stor ökning av ärenden under pandemin. Vissa tider har vi haft 300 procent fler ärenden, berättar Andreas Miller.

Är det fler som behöver kompetensutveckla sig?

– Pandemin har ökat förändringstrycket på svensk arbetsmarknad. Vi vet att den viktigaste anställningstryggheten för våra medlemmar är att man är anställningsbar. För att vara det måste man ta del av kompetensutveckling under hela sitt yrkesliv. Det behovet har bara ökat under pandemin, och det kommer fortsätta att öka, säger Andreas Miller.

Utöver corona så finns andra förklaringar till att fler anslutit sig fackligt. Enligt Sveriges Ingenjörer gjorde pågående teknikskiften och en stor central avtalsrörelse 2020 till ett extra händelserikt år.

Blickar man framåt så finns det flera viktiga och stora frågor som kommer att prägla även 2021.

– Byggbranschens fortsatta digitalisering, som inom BIM, är en stor utvecklingsfråga. Sett till de politiska beslut som är aviserade närtid finns till exempel regeringens kommande infrastrukturproposition och det fortsatta arbetet med Trafikverkets infraplan, säger Alexander Orlinge, pressekreterare på Sveriges Ingenjörer.

Yrkesgruppen ingenjörer kommer att ha nyckelroller i de stora omställningar och utmaningar som landet står inför, menar förbundet.

– Det kommer att behövas en ordentlig nystart framöver för att få till en hållbar klimat- och teknikomställning. I den har ingenjörerna en självklar och ledande roll, säger Ulrika Lindstrand.

FAKTA:
 
Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer, medlemssiffror 31/12 2020 (jmfr 31/12 2019)

Totalt antal medlemmar: 159 017 (+2,7%)

Yrkesverksamma medlemmar: 132 037  (+3,6%)

Ingenjörer kopplade till samhällsbyggnadssektorn: 13 500 (+3,6%)

Ledarna

Totalt antal medlemmar: 105 962 (+2,7%)

Yrkesverksamma medlemmar: 95 829 (+3,2%)

Byggcheferna: 18 655 (+2,2%) medlemmar totalt varav 17 053 yrkesverksamma (+3,3%)

De främsta fördelarna med att vara med i facket


Sveriges Ingenjörer:

1. Inkomstförsäkring – som medlem utöver a-kassa ingår en inkomstförsäkring som täcker upp till 80% av lönen upp till 100 000:-/månad och med en tilläggsförsäkring kan du dessutom försäkra en månadslön upp till 160 000 kronor.

2. Lönestatistik – som medlem har du tillgång  till Sveriges mest heltäckande statistik för alla typer av ingenjörer och yrkesroller i alla sektorer.

3. Förhandling och Rådgivning –  som medlem får du möjlighet till stöd och representation av förbundets ombudsmän, jurister och lokalt förtroendevalda som jobbar för att både individen och ingenjörskollektivet ska ha bra och trygga villkor i arbetslivet

Ledarna:

1. Trygghet vid konflikter/varsel/omorganisationer. Inkomstförsäkring.

2. Kompetensutveckling genom kurser/seminarier.

3.  Råd och stöd inte enbart i fackliga frågor, utan även i chefs relaterade frågor.