Nyheter

Rustade för generationsskifte

Hjalmtyr och Erland Daregård utanför kontoret i Västberga. Foto: Susanne bengtsson

Oljibe är ett byggföretag i tredje generationen.
Efter 50 aktiva år i verksamheten planerar Erland Daregård att lämna över till sonen Hjalmtyr.
– Jag kommer att ta med mig mycket av pappas ledarskap och hans filosofier, säger Hjalmtyr Daregård, som lotsats in i företaget den långa, lärorika vägen.

Oljibes historia börjar på Gotland, i början av 1950-talet, och verksamheten föddes ur det ökade bilanvändandet. Byggmästare Gösta Daregård åkte runt på ön och byggde upp bensinstationer och anläggningar för smörjolja och bunkring åt svenska BP.

Erland Daregård, son till Gösta, älskade att följa med sin far på jobbet.

– Jag brukar säga att jag började på Oljibe redan som 6-åring. Då var jag med när vi byggde en station i Tofta. Jag började tidigt att sommarjobba i företaget. Jag fick hjälpa hantverkarna vilket gjorde att jag lärde mig helheten, säger Erland Daregård, idag styrelseordförande, när han blickar tillbaka på sina närmare 50 år i familjeföretaget.

1956, när Erland var 12 år, flyttade familjen till fastlandet, men byggandet av bensinmackar fortsatte över hela landet. Så småningom breddades byggverksamheten. Oljibe, som står för Olje & industribyggnadsentreprenader AB, har funnits 66 år på marknaden och är idag verksamma i Stockholm, Uppsala och Södertälje. Verksamheten består av både nybyggnad och ombyggnad av fastigheter, kontor, butiker, skolor, industrilokaler, forskning/lab, sjukhus och publika lokaler.

Kundstocken består till majoritet av återkommande beställare som bland andra Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Trygg-Hansa, Scania, Lantmännen, H&M, Ikea, SAAB, Arla, läkemedelsföretag och kommuner. Några av kunderna har varit med i flera decennier. Fortfarande bedrivs byggnation av bensinstationer. Men i september 2011 flyttades all service och verksamhet för bensinstationsanläggningar över till Oljibes intresseföretag, Hansa Oil AB.

Historiken är viktig, men framtiden är minst lika spännande. Oljibe står inför ett stundande generationsskifte och befinner sig i en stark tillväxtfas.  I februari 2018 har Erland Daregård planerat att lämna över rodret till Hjalmtyr, en ny milstolpe i familjeföretagets historia.

Erland har varit vd sedan 1971, då hans far hastigt lämnade över till honom för att flytta till Spanien, och sedan 2001 har han varit arbetande styrelseordförande.

– Den 6 februari 2018 är ett symboliskt datum för mig. Då har jag jobbat i företaget i 50 år. Då kommer jag att släppa verksamheten helt, nästa generation får ta över.

Medan Erland Daregård representerar företagets historia, kontinuitet, trygghet och framgång, så står Hjalmtyr för framtidsvisioner och nytänkande. Gemensamt för dem båda är att det sakta men säkert vuxit in i företaget och lärt sig det mesta från grunden.

–  Jag fick en plats i styrelsen som 18-åring, mest för att se och lära, berättar Hjalmtyr.

Idag har han hunnit bli 26 år, utbildat sig på Handelshögskolan i Stockholm, läst några fristående byggkurser och haft roller som trainee, HR-chef och marknadsansvarig på Oljibe. I oktober 2015 blev han utnämnd som vice vd i företaget, främst för att markera ägarfamiljens långsiktighet i företaget och att kunna vara med och vara delaktig i att påverka företagets utveckling och framtidssatsning.

I samband med generationsskiftet kommer Hjalmtyr och han två yngre syskon bli majoritetsägare.

– Från början hade jag inga planer på att jobba i byggbranschen. Nu tycker jag att branschen är väldigt spännande eftersom det finns så mycket kvar att utveckla.

Just att fortsätta utveckla är något som Hjalmtyr brinner för.

– Att bara förvalta familjeföretaget vidare har aldrig varit intressant. Vikten av att ständigt utvecklas och anpassa sig i en ständigt föränderlig marknad har kanske aldrig varit så vitalt som idag.

2010 togs stora beslut i Oljibe. Företaget beslutade att ta in en extern vd, man tredjepartcertifierade sig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (BF9K) samtidigt som en ny affärsplan togs fram.

– Nu börjar vi se resultatet av detta arbete, och den starka organisation vi byggt upp senaste åren bäddar för många intressanta år framöver. Att få vara delaktig i både bolagets nutid och framtid på olika nivåer är så klart en utmaning men framför allt ett privilegium som jag verkligen sporras av, säger Hjalmtyr.

Även om utveckling är en drivkraft så gäller det att värna om inarbetade arbetssätt. En framgångsfaktor som Oljibe inte tänker ändra på är partnering-upplägget. Idag består Oljibes projekt helst av komplexa general- och totalentreprenader och partneringuppdrag på upp till 200 miljoner kronor. Cirka 80 procent av projekten bedrivs i samverkan/partnering

– Samverkan är viktigt för oss och har alltid varit den naturliga samarbetsformen.  Vi har jobbat med samverkansentreprenader med öppen redovisning i flera decennier och kommer ofta in i tidiga skeden eftersom det är här vi kan skapa mervärden för våra kunder och spara tid och pengar.

Kompetens och kvalitet är några av Oljibes kärnvärden.

– Jag har alltid tyckt att utbildning och kunskap är viktigt, och att ha duktiga medarbetare. Jag brukar säga att vårt företag är som ett bibliotek där alla anställda är en bok, säger Erland. 
Stolthet och öppenhet är något som präglar Erland Daregård.

– Jag vill rakryggad lämna företaget och moral och etik är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Oljibes slogan har sedan lång tid tillbaka varit ”Bygger förtroenden” och det beskriver ganska bra vår affärsmodell som i alla led präglas av öppenhet, ärlighet och långsiktighet. Vi har till exempel aldrig varit i någon juridisk tvist under våra 66 år i branschen som verkar vara ganska unikt.  

Valet att ha egna hantverkare samt en egen smidesverkstad bottnar i kvalitets- och kontrolltänket.  Den egna smidesverkstaden som ligger i direkt anslutning till huvudkontoret i Västberga, är också ett sätt att garantera kvaliteten. Sedan halvårsskiftet 2015 ligger verksamheten i ett eget dotterbolag (Oljibe Stålbyggnads AB). Smederna tillverkar och monterar konstruktioner och smidesprodukter i både stål, plåt, aluminium och rostfritt. Bland kunderna finns bolag som Skanska, NCC och Peab.
Fasaden till nya Arkitekturhögskolan på KTH i Stockholm, som fick Kasper Sahlin- priset 2015, har exempelvis tillverkats på Oljibes verkstad.

Utöver de kärnvärden som företaget lever efter går det att addera flera ledord som karaktäriserar privatpersonerna Erland och Hjalmtyr. Båda beskriver sig som entreprenörer och humanister, med intresse för resor och kultur.

–  Det är viktigt med kontraster i livet. Att resa är en drivkraft. Ett annat stort intresse är konst, säger Erland.

Hjalmtyr utmanade sig själv, sin äventyrslusta och tävlingsinstinkt när han ställde upp i Robinsson på TV (två gånger dessutom).

– En otroligt häftig och givande upplevelse som ger en nya perspektiv och framför allt väldig god självkännedom när man tvingas fronta sig själv i alla de utsatta lägen som tävlingen utsätter en för. Det var en utmaning men framför allt en otrolig upplevelse som jag är väldigt tacksam över och kommer ha med mig hela livet.

Känner du ingen press att ta över ett framgångsrikt företag efter din far?

– Mycket har hänt de senaste 6-7 åren. Vi har idag en professionell styrelse med externa ledamöter, en extern vd och en väl fungerande ledningsgrupp. Familjen sätter långsiktiga  mål och tydliga riktlinjer men petar inte i den dagliga verksamheten, vilket är oerhört viktigt. Att vi under lång tid haft förmånen att planera generationsskiftet och
 vänt och vridit på olika saker gör att vi känner oss väl förberedda inför det som komma skall, säger Hjalmtyr.

Har det aldrig varit aktuellt att sälja koncernen?
– Vi har fått några bud under 2000-talet men det har aldrig känts tillräckligt intressant eller rätt, varken från familjens sida eller mot personalen. Nu finns tredje generationen på plats och att snart få lämna över en koncern i harmoni och stark tillväxtfas känns tryggt, avslutar Erland.

FAKTA

Namn: Erland Daregård

Ålder: 72

Bor: Sigtuna

Roll/titel: Styrelseordförande och huvudägare

Bakgrund/karriärväg (ex utbildning och yrken): Ingenjör, fristående kurser i ekonomi. VD Oljibe AB 1971-2001. Arbetande styr.ordf. sedan 2001

Intressen: Konst, mat,  kultur, resa

Beskrivning av Hjalmtyr med tre ord/egenskaper: Energisk, målmedveten, humanist
 

Namn: Hjalmtyr Daregård

Ålder: 26

Bor: Stockholm (född i Reykjavik, halvisländsk)

Roll/titel: Vice VD, styrelseledamot

Bakgrund/karriärväg (ex utbildning och yrken): Handelshögskolan i Stockholm. Trainee 2009-2011. HR-/Marknadschef Oljibe AB 2011-2015.

Intressen: Teater/opera, idrott, musik

Beskrivning av Erland med tre ord/egenskaper: Varm, generös, nyfiken  

OLJIBE AB

Grundades: 1950

Omsättning: Cirka 350 mkr (Koncernen: ca 450 mkr)

Anställda: 60 (Koncernen: ca 95)

Vd: Åke Ehlers

Dotterbolag: Oljibe Stålbyggnads.

Ex på några stora projekt: Pågående ombyggnation (12 000m2), av Gamla Arkitekturskolan Östermalm ”A house”, Wallenberglaboratorium och CMB, KI Solna (150 mkr), Nybyggnad läkemedelsfabrik och ombyggnad labb/kontor Uppsala (ca 90 mkr), Nybyggnad och ombyggnad Valskvarn, Strängnäs (ca 70 mkr), Nybyggnad Sigtunahöjden hotell- och konferensanläggning (75 mkr), Hällsboskolan, Kungsholmen (40 mkr), Nybyggnad kyllager etapp 1&2 samt parkeringsyta Kallhäll (ca 65 mkr), Electrum 3 Kista, ombyggnation kontor 10 000m2 (70 mkr).