Nyheter

S vill ha villor på vatten

Lena Adelsohn-Liljeroths motion om ”Bo på båt”från 2009 kan få en utvidgning. Efter den motionen, som förutsatte att bostäderna skulle vara fartyg och se ut som fartyg vid Söder Mälarstrand, kommer nu Tomas Rudin (s) med en motion där han gärna ser även andra kajer och omfatta även ”vattenvillor”.

 En ”vattenvilla” ser mer ut som ett hus på vatten, men ska vara flyttbart om läget behövs till något annat. Rudin föreslår nio olika platser, varav en är Beckholmen.