Så blir Göteborgs nya stationshus

Så blir Göteborgs nya stationshus
Nytt stationshus - vy från Hisingsbron. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter.

Nya stationshuset i Göteborg får en klassisk gestaltning med fasad i tegel som påminner om Centralstationen. Bakom formen står norska Reiulf Ramstad Arkitekter.
– Utvecklingen där kollektivtrafikens kapacitet ökar, stärker hela Göteborgsregionen, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

Nyligen blev det klart att Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden får Centralstationen en ny entré från norr. Det är den största av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen. Byggstart planeras till mitten av 2024. Det nya stationshuset blir också entré till den nya stadsdelen som utvecklas i det stora stadsutvecklingsprojektet Centralenområdet.

– Ett Göteborg som växer behöver en stadsutveckling som främjar kollektivtrafiken. Det nya stationshuset är en viktig pusselbit i arbetet med att öka tillgängligheten och att skapa mer stad på en idag anonym del av Göteborg. Tillsammans med den befintliga stationen och stationsuppgången i det kommande kontorshuset Park Central, länkas stad samman med infrastruktur i anslutning till stora flöden av resenärer, säger Caroline Ahrnens Martin, regionchef projektutveckling Göteborg på Jernhusen. 

Nytt stationshus – östra fasaden. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

”Uppvaktar den befintliga stationens uttryck”

Förvärvet baseras på det tidigare tecknade markanvisningsavtalet och den avsiktsförklaring som skrivits mellan Jernhusen och Göteborgs stad. God samverkan med staden, Trafikverket och Västfastigheter skapar stabila förutsättningar för Jernhusens kommande utveckling av området.

– Vi är glada över att vi nu får möjligheten att skapa en stationsbyggnad som uppvaktar den befintliga stationens uttryck. En klassisk gestaltning med fasad i tegel, stor rymd i stationshall och tydliga entréer i flera väderstreck bidrar till att vitalisera området. Utvecklingen där kollektivtrafikens kapacitet ökar, stärker hela Göteborgsregionen. Fler kommer kunna bo i exempelvis Skövde, Varberg eller Uddevalla och enkelt ta sig till Göteborg och jobba nära stationen, säger stadsarkitekt Björn Siesjö.

15 000 kvadratmeter

Stationsbyggnaden som omfattar 15 000 kvadratmeter BTA och får sin arkitektoniska gestaltning av Reiulf Ramstad Arkitekter, som tilldelats det parallella uppdraget för husets utformning.

– Det är ett ärofyllt uppdrag att gestalta en för stadslivet så identitetsbärande byggnad som ett stationshus. Vi befinner oss i en slags renässans för tåg och stationsmiljöer. Enligt europeisk storstadstradition var stationen ofta en monumental arkitektonisk struktur. En modernismens katedral som idag förvaltar stora kulturhistoriska värden. Stationshusets uttryck och arkitektur ska därför vara lika tidlös som framtidsorienterad. Inspirerat av Göteborgs anrika Centralstation, infrastrukturens utveckling och stadens liv blir det en ny signaturbyggnad i hjärtat av Göteborg, säger Reiulf Ramstad på Reiulf Ramstad Arkitekter.

Relaterade artiklar

Peab får projekt för en halv miljard
Kigge Nilsson, Head of Relations, Isobetong
Anna Henriksson, vd, Sverigehuset
De vinner tävlingen om Avenyn