Nyheter

Så blir Hyllie centrum

Urbant möter intimt på Hyllie allé. Illustration: Krook & Tjäder.

Ny har stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen för den centrala etappen i stadsdelens utbyggnad, både när det gäller geografi och gestaltning.

På få platser kan det urbana Hyllie manifesteras så tydligt som här, där det storskaliga kring stationstorget i norr möter den mer intima bostadsmiljön längs Hyllie allé. I söder ligger torget framför den föreslagna skolan och kulturhuset, som ska bli ett Hyllies främsta offentliga rum. Inom planområdet ska det byggas kontor för 900 möjliga arbetstillfällen och cirka 220 nya bostäder, där ungefär hälften väntas bli hyresrätter i MKB:s regi.

Ambitionsnivån för området är hög och kommunen har bjudit in byggherrar och arkitekter att gemensamt skissa fram förslag för utformningen. Resultatet har blivit ett storkvarter där 7–8-våningshus fångar upp områdets urbana karaktär med skyskapan Point Hyllie som granne tvärs över Hyllie allé och kontorshuset Klipporna på andra sidan Hyllie boulevard. Området övergår sedan till en småskalig bostadsbebyggelse i fyravåningshus med gränder där fotgängare och cyklister prioriteras framför bilister. Kvarteret ska, liksom stadsdelen i övrigt, bli rekordgrönt.

– Att ta hjälp av byggherrar och arkitekter redan på planstadiet borgar för god kvalitet och ett högt byggtempo, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Hyllie byggs ut, med både hyresrätter och bostadsrätter. En ny, blandad stadsdel växer fram när vi bygger en stad för alla, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Jenny Marcuson Fors