Nyheter

Så blir investeringsstödet

Regeringens förhoppning är att investeringsstödet ska öka byggandet av hyresrätter. Foto: Susanne Bengtsson

Nu har regeringen fattat beslut om två förordningar som ska ge ett långsiktigt stöd åt byggandet av hyresrätter och studentbostäder.
– Vi har brottats med det här under en lång tid, så i dag är jag glad över att kunna presentera lösningen, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Investeringsstödet lanserade redan i mars 2015.
– Det har varit en långbänk och det är framför allt EU:s regler för statligt stöd som gjort att det har tagit tid, men nu har vi hittat metoder som är förenliga med EU:s regler, säger Peter Eriksson.
Investeringsstödet, vars syfte är att öka byggandet av hyresrätter och studentbostäder, delas i två delar: ett tillfälligt stöd som kan sökas retroaktivt för bostäder som påbörjats tidigast 25 mars 2015, och ett långsiktigt för bostäder som byggs från och med januari 2017.

Totalt satsar regeringen 11,3 miljarder kronor för 2016-2019 och det är den största delen av det bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i mars 2015.
– Tack vare investeringsstödet kan det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige. Bristen på bostäder, inte minst hyresrätter, hämmar Sveriges utveckling när människor inte kan flytta dit de vill för att jobba eller studera. Investeringsstöden är en del av den långa listan med åtgärder som regeringen lägger för att få en helhetslösning på bostadsbristen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Stödet ska gå till nya hyresbostäder och till nya bostäder för studerande. Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.
Villkor för att kunna få stödet är att man håller sig till ett tak för hyresnivåerna som ska ligga fast i 15 år, att man bygger med låg energianvändning, 88 procent av Boverkets allmänna regler.
Bostäderna ska förmedlas genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt se till att de bostäder som anordnas med stödet förmedlas enligt öppna och transparenta principer.
Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandes ekonomi och inte tillämpa andra inkomstkrav än de som framgår i Boverkets föreskrifter.

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet och den enkla förklaringen till det markpriserna är olika i olika delar av Sverige.
Regeringens räkneexempel för en 35 kvadratmeter stor lägenhet i Stockholm visar att man kan få 231 000 kronor som mest i stöd.

Stödnivåerna är olika i olika delar av landet:

• 6 600 kr/m2 upp till 35 m2 i Storstockholmsregionen

• 5 300 kr/m2 i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner

• 3 800 kr/m2 i övriga landet
 

Hyresvillkor, hyra per m2 boarea per år är max:

•  1 450 kr i Storstockholmsregionen

• 1 350 kr i i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner

• 1 300 kr i övriga landet

•  Hyran motsvarar ungefär 4 412 kr per månad för 30 m2, lite högre i Stockholm, Göteborg och Malmö