Nyheter

Så blir linbanan i Göteborg

Illustration i det vinnande förslaget som visar tornens utformning och gestaltning, här på Lindholmen. Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture

.Nu har juryn utsett det vinnande designförslaget för stationer och torn längs den planerade stadslinbanan i Göteborg. 
Förslaget heter New Beacons och bakom det står Amsterdam-baserade arkitekt- och designkontoret UNStudio och Göteborgs-baserade Kjellgren Kaminsky Architecture.

– New Beacons är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet och funktionella krav. Poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet, säger Lena Dübeck, tävlingsjuryns ordförande, enhetschef Stadsmiljö,trafikkontoret Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande. 
Designtävlingen har arrangerats av Göteborgs Stad i samarbete med Västtrafik och organisationen Sveriges Arkitekter.

Fyra prekvalificerade team lämnade i höstas in sina förslag som sedan har visats upp för allmänheten, både på nätet och på utställningar på flera håll i Göteborg. 
Och nu har juryn – med representanter för de tre arrangörerna – utsett förslaget från UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture till det vinnande.

– Förslaget New Beacons har ett genomarbetat designkoncept för både torn och stationer där gestaltningen av tornen övertygar mest, säger Lena Dübeck.

Det handlar om totalt fyra stationsbyggnader och sex torn i olika höjder upp till cirka 100 meter. Ändstationer planeras vid Järntorget och Wieselgrensplatsen, två mellanstationer på Lindholmen och nedanför Rambergets västra sida.

– Som född och uppvuxen i Kville alldeles i närheten av linbanans framtida sträckning, och som tidigare medarbetare på UNStudio, är det fantastiskt att nu vara med i detta samarbete för att utveckla Göteborgs kollektivtrafik med nya hållbara och effektiva lösningar. Vi som lokala arkitekter är särskilt glada att juryn betonar förslagets förståelse för stadens historia och stadsiluett. Vårt förslag refererar till hamnkranarnas asymmetriska och ständigt föränderliga former, och där vi har utgått från stadens industriella historia, säger Joakim Kaminsky, Kjellgren Kaminsky Architecture.

Förslaget kommer att ingå i den fortsatta planeringen av linbanan och det vinnande teamet kommer att medverka i det arbetet. 
– Men vi kan inte idag med säkerhet säga att det är just så här som i förslaget som torn och stationer kommer att se ut, säger Lena Dübeck.

Arbetet med en genomförandestudie för hela den planerade stadslinbanan pågår och väntas bli klart sommaren 2019.

Parallellt arbetar stadsbyggnadskontoret fram förslag till nya detaljplaner som också krävs för att få bygga den planerade linbanan. En viktig aspekt i detta arbete är linbanans gestaltning och hur den förhåller sig till den stadsbebyggelse som redan finns eller planeras längs linbanans sträckning.

Det slutliga investeringsbeslutet om att linbanan ska byggas fattas av Göteborgs stads kommunfullmäktige, troligen sommaren 2019.

Linbanan är från början ett förslag från göteborgarna inför stadens 400-årsfirande 2021 och ingår som en av många jubileumssatsningar.

Fakta: Vinnande förslaget:

Tornen är lätta och genomsiktliga och lånar sitt uttryck från hamnens och sjöfartsstadens formspråk med en säker retorik. 
Förslagsställaren refererar också till dansande kroppar i rörelse och konstruktionen är lätt avläsbar i dess gestaltning i ett intrikat fackverk som genom sin subtila vridning kommer att upplevas olika beroende på varifrån man betraktar det. 
Varje torn blir individuellt utifrån placering och fackverket har en förlåtande transparens i sin konstruktion som minimerar skuggverkan. 
Tornens fackverk möjliggör en elegant och spännande ljussättning som kan styras och varieras beroende på årstid, behov och accentueras vid speciella tillfällen. 
Som ett poetiskt tillägg skapas en subtil ljusglöd, ”kyssande gondoler”, varje gång två gondoler möts som blir en ständigt pågående, dynamisk ljusskulptur. 

Stationernas lätta gestaltning har en tydlig identitet och erbjuder en effektiv trafiknod med öppna flöden som associerar till resandeanläggning. 
Det svarta plåttaket är självbärande med tvärförstärkningar i form av ramar men dimensionerna kan uppfattas som något klumpiga och dess proportioner bör bearbetas i det fortsatta arbetet. 
Stora takfönster skapar ett naturligt överljus på stationsplattformarna som balanseras mot en mjuk och varm inre belysning. Väggar och tak föreslås interiört klädda med trä som möter resenären med en varm och ombonad känsla.