Nyheter

Så blir nya landmärket Nacka Port

Nacka Port kommer att utgöra ett urbant levande sammanhang, med ett spännande och varierat innehåll.

Kjellander Sjöberg har vunnit arkitekttävlingen om Nacka Port, ett nytt kvarter i övergången mellan Nacka och Stockholm. Platsen har sedan tidigare pekats ut av Nacka kommun som lämplig för ett tydligt landmärke.


Kvarteret Klinten ligger mellan Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad. Ett område med  både av skärgårdskaraktär och äldre industribebyggelse. Tävlingsprogrammet efterfrågade en lösning på hur lokala upplevelsevärden kan skapas, i kombination med en meningsfull och tydlig byggnad som stärker identitet, noder och stråk – och bättre kopplar samman stadsmiljön. 

Med utgångspunkt i den antikvariskt intressanta industrimiljön kring Klintens färgfabrik genererar det vinnande förslaget nya typer av stadsrum, och bidrar till ett lokalt, inbjudande stadsliv.

Projektet skapar en sekvens av torg diagonalt genom kvarteret, flexibla och öppna, med olika karaktär som inbjuder till boendeinitiativ, marknader och uteserveringar. Även mot omgivande stadsrum gestaltas upplevelserika platser och vistelseytor, där gående och cyklister kan stanna till. 

Kvarteret är uppbyggt av en lägre del ut mot omgivande trafikleder och en samlad volym i sydväst, som uppåt delar sig i två torn med olika höjd. Två trappande sidor vänder sig mot söder och den planerade stadsdelsparken. De trappande sidorna innehåller gemensamma och privata terrasser med odlingsmöjligheter och grönska. Kvarteret är utformat för att ge olika intryck från olika riktningar, en tredimensionell upplevelse som inte blir statisk från någon punkt. 

– Nacka Port är en fantastisk chans att genomföra ett projekt som är både intressant och tredimensionellt skulpturalt, med ett humanistiskt och angeläget innehåll. Kvarteret har alla möjligheter att bli hållbart och en myllrande stadsmiljö som höjer intensiteten i området, Stefan Sjöberg, ansvarig arkitekt, i ett pressmeddelande.

Tävlingen med tre inbjudna arkitektkontor genomfördes i samråd med Nacka kommun och Sveriges arkitekter. Arbetet med planläggningen av kvarteret har inletts, med planerad lagakraftvunnen detaljplan under 2020. Uppdragsgivare är Nacka Port AB.
Jenny Marcuson Fors