Nyheter

Så blir nya Miljöbyggnad 3.0

Per Andersson, projektledningschef, Passivhuscentrum Västra Götaland och konsult PPS Consulting AB, Catarina Warfvinge, chef Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council, Åsa Wahlström, projektledare Miljöbyggnad 3.0 och Ulf Wiklund, marknadschef och affärsutvecklare, Tyréns pratade om hur de arbetar med att ta fram den nya manualen. Foto: Anna Sjöström

Återrapportering vart femte år för att få behålla certifikatet.

Både byggskedet och driften ska ingå i certifieringen.

et är är några av de större ändringarna i Miljöbyggnad version 3.0.

Under konferensen SGBC16 presenterades några av nyheterna i manualen för Miljöbyggnad 3.0.

– Det är dags att uppdatera kriterierna eftersom det som var nytt för fem år sedan i dag är standard. Vi hoppas att den nya manualen kan få fastighetsägare att gå lite längre än vad lagen kräver, men samtidigt ska den inte pressa på för hårt så att det känns omöjligt att nå guld, säger Åsa Wahlström, projektledare Miljöbyggnad 3.0.

Några av ändringarna är att tidsbegräsningen är borta och att certifikatet gäller så längre återrapportering sker, vilket ska göras vart femte år.

Två nya områden för certifiering har också tillkommit: miljöbyggnad för byggskedet och drift och förvaltning för miljöbyggnad.

Projektgruppen har också som förslag att byggmaterialets miljöpåverkan ska vara en ny indikator, och här ingår bland annat analyser av stomme och livscykelanalyser av byggvaror.

Social hållbarhet kommer inte att vara en indikator för Miljöbyggnad.

– Det är en viktig fråga, men eftersom det är svårt att definiera begreppet social hållbarhet har vi beslutat att lämna det utanför, säger Åsa Wahlström.

Arbetet med revideringen inleddes för cirka ett och ett halvt år sedan och eftersom det kommit in så många synpunkter som kräver en detaljerad genomgång så har projektet förlängts med några månader.

– Det är svårt att göra alla nöjda, det har varit en stor utmaning. Vi för en kamp inom alla indikatorer eftersom varje detalj är viktig för att få ett balanserat system. Det är bra att så många är engagerade och tycker mycket.

Remissversionen av manualen, hearingsvaren och projektledarnas kommentarer läggs ut på SGBC:s hemsida 15 januari 2017.  Remisstiden för manualen är två månader, fram till och med 15 mars, och efter bearbetning sker publiceringen av den nya manualen i april.

– Växlingen till den nya manualen kräver en övergångsperiod med särskilda regler och än återstår mycket jobb och en del frågor att lösa innan Miljöbyggnad 3.0 är klar, säger Åsa Wahlström.

 

FAKTA Miljöbyggnad

SGBC tog över certifieringen Miljöbyggnad 2010.

Totalt har ca 800 certifieringar gjorts.

300 personer har ingått i den grupp som jobbar med den nya versionen.

Remissversionen presenteras 15 januari 2017.

15 april 2017 ska den nya versionen vara klar.