Nyheter

Så blir trafiklösningen vid Slussens ombyggnad

I går presenterade Stockholms stad de lösningar som staden och Stockholms läns landstings trafikförvaltning (tidigare SL) tillsammans har arbetat fram för att få trafiken att fungera under 2014-2020 då Slussen planeras att byggas om.

– Vi prioriterar kollektivtrafiken för att utnyttja gatuutrymmet så effektivt som möjligt. En fullsatt blåbuss motsvarar 80 bilar – då är det lätt att förstå varför vi har gjort det valet, säger Andreas Burghauser, projektchef, projekt Slussen, Stockholms stad.

Slussen är redan idag Stockholmsregionens näst största bytespunkt för kollektivtrafik och varje dag passerar nästan 400.000 personer här. Fungerar inte Slussen som bytespunkt för kollektivtrafiken stannar Stockholm. 

Tunnelbanetrafiken ska påverkas så lite som möjligt under byggtiden eftersom möjligheterna att ersätta tunnelbanan är mycket små och eventuella inskränkningar måste vara mycket korta och mycket välplanerade. Men för många kommer ombyggnaden av Slussen att märkas, framför allt under de fyra första åren. 

– Kollektivtrafik, gående och cyklister är i fokus, men vi är väldigt glada att vi också har hittat en lösning som gör det möjligt att ha ett körfält i varje riktning öppet för bilar på Stadsgårdsleden, det underlättar för den som trots allt måste köra bil från Nacka eller Värmdö in till stan, säger Andreas Burghauser. 

Se filmen om trafiken under byggtiden