Nyheter

Så får Vårsången bättre klang

Vårsången i Malmö. Bild: Trianon.

Renoverar, energieffektiviserar och förtätar.

Miljonprogramsområdet Vårsången i Lindängen, Malmö, genomgår en upprustning, där målet är att lyfta området både fysiskt och socialt samt energieffektivisera med 50 procent.

– Miljonprogrammet är en fantastisk resurs, säger Olof Andersson, vd på Fastighets AB Trianon.

En upprustning ska ge bostadsområdet Vårsången i Malmö ny klang. I beståndet finns 400 hyreslägenheter, varav hundra har renoverats och de övriga renoveras i takt med omflyttning. I lägenheterna handlar det om att man byter ut ytskikten och standardhöjer badrummen med kakel och klinker.  

Fastigheterna får nya energibesparande fönster, ny belysning både inne och ute, nya tvättstugor med moderna energisnåla maskiner. Fastighetsägaren byter även värmeväxlare, fläktar och reglerutrustning samt återvinner frånluften och installerar värmepumpar. Varje lägenhet får också individuell varmvattenmätning. Dessutom installeras solceller på taken. Målet är att minska energianvändningen med 50 procent.

– Renoveringen kostar 60 miljoner och finansieras bland annat genom ett EU-projekt, där vi blir referensanläggning. Finansiering sker också genom sänkta framtida energikostnader, säger vd Olof Andersson.

Vårsången i Malmö är ett tydligt exempel på att landets miljonprogramsområden fått högre status och nu byggs om till attraktiva bostäder.

– Miljonprogrammet är en fantastisk resurs med så många bra bostäder i fina natursköna miljöer. Det kommer att bli riktigt attraktivt att bo i dessa områden om man bara utvecklar dem rätt.

Enligt Agneta Persson, affärsutvecklare hållbara städer samt strategisk rådgivare på WSP, sparar en upprustning av dessa fastigheter inte bara pengar åt fastighetsägarna utan erbjuder även lösningar på många av de stora samhällsutmaningarna.

– Vindarna har vänt! För några år sedan såg många på miljonprogramsrenoveringen som ett problem. Idag ser fastighetsägarna möjligheter, säger hon.

Trianon har stort fokus på den sociala hållbarheten. Företaget har anställt boende i området som lokalvårdare, bovärdar och fastighetsskötare samtidigt som man ställt krav på leverantörerna med sociala villkor i upphandlingen. Tolv boende har därmed fått jobb hos leverantörer och nio hos Trianon.

– Den sociala upprustningen är viktig. Vi hade ett tufft utgångsläge 2008, innan vi började renovera. Idag har vi ingen skadegörelse alls i området. En förklaring är att vi anställt boende, många har varit arbetslösa tidigare.  Vi stöttar familjer i området med läxhjälp för barnen och medlemsavgifter till fotbollsklubben, säger Olof Andersson.

Parallellt med renoveringen pågår en förtätning. I anslutning till Vårsången bygger Trianon nya bostäder. Dessa är de första bostäder som byggs på Lindängen på över 30 år. Trianon kommer att kunna erbjuda 2-, 3-, 4-, 5- och 6-rumslägenheter. Det blir punkthus på nio våningar samt fyra stycken lamellhus på 3-6 våningar.

I två av lamellhusen byggs bostadsrätter, totalt 64 lägenheter, för att skapa blandade upplåtelseformer. Försäljningen av dessa påbörjades strax före jul. Resterande av de totalt 156 nybyggda lägenheterna blir hyresrätter.

– Att passa på att förtäta är ett utmärkt sätt att finansiera en renovering. Genom att till exempel bygga nya våningar på taket, utnyttja parkeringsplatser, slå ihop eller dela av lägenheter får fastighetsägaren loss fler bostäder att hyra ut eller sälja samtidigt som de som bor i området får ett helt annat utbud att välja bland, vilket gör att de boende trivs och vill bo kvar, menar Agneta Persson.

Trianons mål är att de nya lägenheterna ska bidra till att lyfta Lindängen ännu mer och locka boende från alla delar av Malmö. De nya husen kommer att få bemannat tvättotek, gym och förskola för hundra barn.

Trianon är ett fastighetsbolag med lokal förankring som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i centrala Malmö, på Limhamn och i Lindängen. Fastighetsbeståndet består av ungefär lika delar bostäder och lokaler. Bolaget äger och förvaltar 1 330 bostäder.

Uppskattningsvis är cirka 30 procent av miljonprogramsbeståndet i landet redan renoverat, och enligt prognoser kommer merparten av bostäderna att vara renoverade inom en tioårsperiod.

– Visst kan det verka dyrt att renovera miljonprogrammet. Men att inte renovera alls är inte gratis eftersom andra utgifter då kommer att öka då. Merkostnaden för att energieffektivisera fastigheterna är liten när man ändå ska renovera, men en stor besparing för framtiden, säger Agneta Persson.