Nyheter

Så förändrar Skanska i koncernledningen

Anders Danielsson, vd och koncernchef. foto: Skanska

Skanskas finanschef Peter Wallin lämnar bolaget till följd av den strategiska översyn som bolaget gjort efter en svagare lönsamhetsutveckling än väntat under hösten.


Vidare lämnar Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård och Christel Åkerman koncernledningen och bolaget.

Efter Skanskas strategiska översyn genomförs en omfattande omstrukturering av verksamheten för att förbättra lönsamheten. Skanska genomför även en rad förändringar i organisation och ledarskap. 

Skanskas nya koncernledning, Group Leadership Team, kommer att arbeta närmare affärsenheterna. Syftet är att öka kontrollen och bättre kunna följa verksamheternas resultat. En översyn av koncernens styrning för att minska kostnader och förbättra effektiviteten har också påbörjats. 

Group Leadership Team:

Anders Danielsson, vd och koncernchef. Vd:arna i byggenheterna i Norden och Europa kommer att rapportera direkt till Anders Danielsson

–       Arbetat på Skanska sedan 1991

Caroline Fellenius-Omnell, vice vd, chefsjurist

–       Arbetat på Skanska sedan 2017

Richard Kennedy, vice vd med ansvar för Skanskas byggverksamheter i USA och Skanska Infrastrukturutveckling

–       Tidigare vd för Skanska USA Building

–       Arbetat på Skanska sedan 2004

Claes Larsson, vice vd med ansvar för kommersiell fastighetsutveckling globalt, bostadsutveckling i Europa och BoKlok

–       Arbetat på Skanska sedan 1990

Kirsi Mettälä, vice vd, Personaldirektör

–       Tidigare personalchef på Skanska Finland

–       Arbetat på Skanska sedan 1994

Magnus Persson, vice vd, Ekonomi- och finansdirektör

–       Tidigare finanschef, Skanska Sverige

–       Arbetat på Skanska sedan 2006

Affärsenheternas vd:ar kommer att ingå i en utökad ledningsgrupp, (Extended Leadership Team).

Paul Hewins, idag COO Skanska USA Building, efterträder Richard Kennedy som vd för Skanska USA Building.

Magnus Persson, idag vice vd Skanska Polen med ansvar för byggenheterna, efterträder Piotr Janiszewski som vd för Skanska Polen.

Alla förändringar gäller från och med den 17 januari 2018, med undantag för Ekonomi- och finansdirektör Magnus Persson, som tillträder den 2 februari. 
Medlemmarna i den tidigare koncernledningen Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Peter Wallin och Christel Åkerman lämnar Skanska.

– Jag vill önska de nya medlemmarna i koncernledningen varmt välkomna. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans mot ett mer lönsamt Skanska. Jag vill också rikta ett innerligt tack till Pierre Olofsson, Veronica Rörsgård, Christel Åkerman och Peter Wallin för deras hårda arbete och deras år i Skanska. De är alla ansvariga för att ha utvecklat Skanska till den högsta internationella standarden inom sina respektive områden, säger Anders Danielsson, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

– Jag vill också tacka Piotr Janiszewski för hans många år i Skanska och välkomna Paul Hewins och Magnus Persson till deras nya roller, säger Anders Danielsson.