Nyheter

Så påverkas byggbranschen av kriget i Ukraina

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Rysslands invasion av Ukraina kommer sannolikt att påverka de redan höga materialpriserna, tror Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, som också ger rådet till företag att skapa sig en bild av sin egen sårbarhet.

Tanja Rasmusson har under torsdagsförmiddagen, inom ramen för sin näringspolitiska grupp, pratat om vad invasionen av Ukraina får för konsekvenser för byggföretagen i Sverige. Hon sitter även med i Svenskt Näringslivs internationella råd som samlades under förmiddagen.

Byggmaterialpriset

– Det vi tror kommer att hända direkt är att energipriserna kommer att öka och det kommer att påverka samtliga företag i landet och även våra inom byggsektorn. Detta kommer sannolikt även att påverka materialpriset. Och just materialpriserna har ju varit ett problem under en längre tid och det kommer att förvärras. Det är inte så att Sverige är direkt beroende av energi från Ryssland, men vi är en del av den europeiska energimarknaden och vissa länder som vi köper och säljer energi av köper själva in gas från Ryssland, därför påverkas vi också. Sen återstår det att se hur de kommande ekonomiska sanktionerna kommer att se ut och vilka motåtgärder som kommer från Ryssland.

Under pandemin hörde byggbranschen till de sektorer som länge klarade sig relativt bra. Tanja Rasmusson tror på ett liknande scenario nu.

– Jag tror inte vår sektor kommer att drabbas först och värst. Men i förlängningen, om det här inte löser sig, så kommer även vi att påverkas.

Köper vi in mycket material från Ryssland eller Ukraina?

– Jag vet att vi köper in en del trä, sen får medlemsföretagen svara själva på vad de köper in. Vad jag vet är att Sverige är beroende av uran från Ryssland som används till kärnkraften. Kemitekniska företag kommer att påverkas hårt och även lantbruk.

Hur mycket arbetskraft kommer från berörda länder?

– Det kan jag inte svara på exakt, men jag vet att vår sektor är beroende av arbetskraft, framför allt yrkesarbetare, från olika delar av världen, däribland öststater. Vi vill gärna se dem här och blir det så att den här uppkomna situationen minskar möjligheten att ta in arbetskraft så kommer det naturligtvis också att påverka sektorn. Men i dagsläget kan jag inte säga hur och i detalj.

Cyberattacker

Det Svenskt Näringsliv nu ger som råd till svenska företag är att skapa sig en bild av sin egen sårbarhet.

– Man måste själv se över om man har verksamhet i något av de utsatta länderna. Hur ser leverantörskedjorna ut? Vilken typ av insatsvaror tar man in? Från vilka länder tar man in underentreprenörer? Man får skaffa sig en lägesbild och göra en analys av hur man kan drabbas och vad det går att göra åt det? Alla företag bör också se över sitt skydd och sin resiliens mot cyberattacker, som vi vet pågår och som det kommer att bli fler av.