Nyheter

Så här ska nya Oxbergsbroarna se ut

Järnvägsbron. Förslaget Kinetik har tagits fram av arkitektteamet COWI, Dissing+Weitling och Arkitema.

En snedstagsbro i svartstål med svängd siluett som samspelar med kulturmiljön. Det blev det vinnande förslaget till utformning av den nya järnvägsbron och vägbron över Österdalälven i Oxberg. Fyra förslag gjorde upp i finalen arkitekttävlingen.


Trafikverket planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra. Genom en arkitekttävling har nu de vinnande broarna utsetts. Dessa  presenterades på plats i Oxberg den 15 oktober. Förslaget som fått namnet Kinetik är ett av fyra förslag i den internationella    arkitekttävling som Trafikverket arrangerade tillsammans med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury med representanter från Trafikverket och Statens vegvesen i Norge samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Juryn vill särskilt framhålla det vinnande förslaget Kinetik, vars robusta och enkla järnvägskonstruktion också genererat en stilig form och där varje del av bron är bärande. Förslaget Kinetik har tagits fram av arkitektteamet COWI, Dissing+Weitling och Arkitema.

Så här motiverar juryn sitt val: 

Kinetik är ett helgjutet förslag, där form, konstruktion och genomförbarhet har vägt lika tungt och vittnar om ett mycket lyckat samarbete mellan arkitekt och konstruktör. De två broarna är utformade som en arkitektonisk helhet och utgör en vacker siluett på håll – men de är också genomarbetade in i minsta detalj och har kvaliteter även i den nära skalan. Järnvägsbrons robusta och enkla stålkonstruktion smälter väl in i omgivande skogslandskap samtidigt som den har potential att bli ett nytt landmärke i bygden. Kinetik är ett gott exempel på hur en järnvägsbro längs en industrijärnväg kan utformas, och det ger inspiration till framtida brobyggande i hela Sverige.

Arbetet med en vägplan för de nya broarna pågår. Tävlingens syfte var att få genomförbara och utvecklingsbara förslag där järnvägsbron, vägbron samt entréplatserna blir en väl gestaltad helhet.
– Våra anläggningar är en viktig del av det gemensamma samhällsbygget. Arkitekturen är avgörande för människors upplevelser av dessa miljöer, men också för samspelet med det omgivande landskapet, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket. 
– Tävlingen som är en del i projektets vägplanearbete är en pilot. Tanken är att det ska vara den första av många, att det här ska bli ett nytt sätt att arbeta.

 
Bakgrund/FAKTA:

Över Österdalälven, strax norr om Oxberg i Mora kommun, fanns mellan år 1900 till 2017 en av Sveriges mycket få kombinerade väg- och järnvägsbroar med gemensam bana. På grund av brons omfattande skador togs 2015 ett beslut att demontera den. En tillfällig bro finns på plats och ska ersättas med två separata broar: en järnvägsbro och en vägbro. Järnvägsbron kommer att bli ett landmärke som bland annat exponeras för omvärlden vid Vasaloppet.

Byggstart: 2025 om finansiering av projektet är klart. Klart: cirka 2 års byggtid.

Källa: Trafikverket