Nyheter

Så här vill Byggföretagen förändra politiken – lanserar reformagenda

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Effektivare kontroller vid arbetsplatser, mer mark att bygga bostäder på och sänkt reavinstskatt. Det är några av förslagen som Byggföretagen nu lämnar över till politikerna att ta ställning till inför valet i höst.  

Byggföretagen har samlat 39 policyförslag inom nio olika ämnesområden i sin näringspolitiska reformagenda Så bygger vi Sverige bättre – en offensiv agenda för hela samhällsbygget.  

– Det behövs en politisk helhetssyn som på ett vassare sätt än i dag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Sverige förtjänar bättre än bostadsbrist, regelkrångel och osäkra råvaruleveranser, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Högre byggtakt

De nio olika områdena där man vill se politiska förändringar innehåller allt från att hindra oseriösa aktörer att ta sig in på den svenska marknaden till att möjliggöra för en högre byggtakt, inte minst av bostäder, och skapa attraktivare bygg- och anläggningsprogram, som även lockar fler kvinnor till branschen.

Det Byggföretagen vill understryka är att allt hänger ihop när det gäller samhällsbyggnation.

– Vi vill med den här reformagendan åskådliggöra hur komplext samhällsbygget är och sammanfatta detta till de politiker som nu ska börja jobba med sina valmanifest och till en förhoppningsvis tillträdande regeringen i september, säger Tanja Rasmusson.

Vilka av era förslag är mest akuta?

– Det är svårt att säga eftersom allt hänger ihop, men jag skulle nog säga den sammanhängande industripolitiken och tillgången till den nationella råvaruförsörjningen. Vi pratar kalken, malmen och skogen.  

Vilken av förslagen tror du är lättast att få igenom?

– Jag skulle gissa kreditrestriktionerna, åtminstone en översyn av det extra amorteringskravet. Bolån och bosparande för unga finns det en majoritet för i riksdagen. Sen tror jag även på en översyn av miljöbalken så att man får rimligare miljötillståndsprocesser, det är akut och inte enbart för vår sektor. Det är också något man måste börja titta på snart, oavsett vilken regeringen som tillträder.

Vilket förslag är mest kontroversiellt?

– Det måste vara en friare hyressättning, den fällde ju en regering.

Onsdag den tolfte januari arrangerar Byggföretagen ett lanseringsmingel där bland andra Anna Kinberg-Batra (M) och Lars Stjernkvist (S) medverkar.

De nio ämnesområdenas rubriker och exempel på policyförslag inom parentes:

  1. Schyssta byggare skapar jobb och skatteintäkter. (Arbetslivskriminalitet ska inte skyddas med sekretess. Effektivare arbetskontroller och informationsutbyte mellan myndigheter).
  2. Därför behövs en högre och jämnare byggtakt. (Möjliggör ökat byggande på platser där människor vill bo och leva. Förtydliga förbudet mot kommunala särkrav. Öka flexibiliteten i detaljplanerna).
  3. Ökad kapacitet ger ökad konkurrenskraft. (Infrastrukturen måste under en period växa i högre takt än BNP. Den statliga budgeten bör kompletteras med alternativa finansieringsformer. Förbättra kartläggningarna över var det är trångt i elnäten).
  4. Utan industrin stannar Sverige. (Att miljölagstiftningen omformas så att långsiktig industriell utveckling underlättas. Tillsättning av en samhällsbyggnadskommission).
  5. Sänk trösklarna till den egna bostaden. (Lätta på den finansiella strypsnaran för bostadsmarknaden. Rulla tillbaka kreditrestriktionerna. Hyrköp som ny upplåtelseform).
  6. Rätt boende i rätt skede av livet. (Sänk reavinstbeskattningen. Förändra fastighetsskatten. Friare hyressättning).
  7. Hållbarhet kräver medvetenhet. (Öka förståelsen för priset i anbudsprocessen. Satsa på renoveringar).
  8. Byggbranschen är bryggan till framtiden. (Modernisera bygg- och anläggningsprogrammet. Öka mångfalden).
  9. Fri konkurrens förutsätter fri rörlighet. (Försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. Hämma inte nationell tillväxt. Fokusera på den inre marknaden).