Nyheter

”Så kan branschen bli mer attraktiv”

Nima Assadi och Catharina Elmsäter-Svärd.

Catharina Elmsäter-Svärd är sedan hösten 2017 vd för Sveriges Byggindustrier. I ett samtal med Nima Assadi, podcasten Hela kedjan, fokuserar hon på hur branschen ska bli mer attraktiv, sund och säker.

Catharina Elmsäter-Svärd är sedan oktober 2017 vd för Sveriges Byggindustrier med 3.600 medlemsföretag inom bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. 

 
Bland hennes tidigare roller kan bland annat nämnas riksdagsledamot (1997-2008), finanslandstingsråd (2008-2010) och infrastrukturminister (2010-2014).
Vad som behöver göras för få till en bransch där företag konkurrerar på lika villkor, hur attraktivitet och säkerhet hänger ihop, hur vi kan lösa branschens kompetensbrist samt hur hänger detta ihop med mångfald är några av frågorna som tas upp.