Nyheter

Så kan du få en coronatrygg arbetsplats

Det är viktigt att kunna känna sig trygg på jobbet och skapa förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Foto: Getty Images.

Det är många som har arbetat hemifrån under corona-pandemin. När nu smittspridningen går ned och vi känner ett behov av att mötas så börjar många planera för en gradvis återgång till kontoret. Men hur ska vi anpassa kontorslokalerna för att kunna känna oss trygga?

Reflex Arkitekters designavdelning Reform, har tagit fram en plan för en säker återgång till ett coronatryggt kontor.

– Vi har genomfört det här på vårt eget kontor i Stockholm och nu sjösätter vi strategin för att kunna hjälpa andra i en säker återgång till den egna arbetsplatsen, säger Peter Sahlin, arkitekt och partner på Reflex Arkitekter.

Han pekar på tre viktiga punkter som utgör grunden:

1. Handhygien och rena ytor: tvätta händer och använd handsprit. Daglig rengöring av ytor som handtag, keyboards, bordsytor, kranar och liknande.

2. Distansering två meter. Att hålla avstånd när vi rör oss, arbetar och på möten. Skapa rutiner för fika och lunch.

3. Att stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symptom på smitta.

Peter Sahlin berättar att de har monterat upp fasta stationer för handsprit runt om i lokalen, minskat antalet arbetsplatser och bestämt hur de rör sig i lokalen.

– Vi har tagit fram pilar till golvet för att visa vilken riktning vi ska gå i trånga korridorer så att vi alltid kan hålla oss till tvåmetersregeln. Vi gick runt med tumstocken och mätte. Vid de arbetsplatser där det inte gick att hålla avståndet rensade vi bort stolarna och datorskärmarna så att ingen kan använda de platserna.

Även i mötesrummen har platserna minskas. Det är ungefär hälften av stolarna som är borttagna.

– Sedan har vi ett maxtak på 50 av totalt 75 medarbetare som får vistas i lokalerna varje dag. Genom närvaroappen Forms Office får var och en ange om man tänker vara inne på kontoret. Är maxgränsen nådd så går det inte att välja den dagen.

I lunchrummet är det färre som får plats när det ska hållas distans.

– Det är viktigt att se över fika- och lunchrum. Det är en sak att hålla avstånd vid kontorsarbetsplatserna, men när alla ska hämta kaffe kan det bli problem. Vi har utökat från en till tre kaffestationer för att förhindra trängsel, berättar Peter.

Kontoret är uppdelat i olika hemvister och där har man också egna mötesrum och toaletter, vilket underlättar mycket.

– Vi visar respekt för varandra och ser till att alla är medvetna om varför vi skapar det coronatrygga kontoret. Vi har satt upp tydliga hänvisningsregler som en påminnelse.

Peter Sahlin tror att corona kommer att påverka utformningen av framtidens kontor.

– Det är många som idag pendlar långt till sin arbetsplats och nu när vi har testat att det fungerar bra att jobba hemma kommer nog många att fortsätta med det i alla fall någon eller några dagar i veckan. Lokalhyrorna i centrala delarna av våra storstäder är mycket höga, så i förlängningen kommer nog många företag och verksamheter att se sig om efter mer yteffektiva lokaler eller underuthyra egna lokaler som nu står tomma.