Nyheter

Så kopplar du av i jul

Många chefer är lediga i två veckor eller mer — men har svårt att släppa jobbtankarna efter en tuff höst. Här är tipsen för att koppla av.

I en enkät som organisationen Ledarna gjort bland sina medlemmar säger 4 av 10 chefer att deras arbetsplats påverkas av varsel eller uppsägningar. I vissa fall har gemensamma julbord och julklappar dragits in.

? Som chef är ditt agerande viktigt — du ska orka motivera och inspirera. För att klara av uppdraget långsiktigt är återhämtning en förutsättning. Fundera på om du verkligen är avkopplad om du är uppkopplad jämt, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

Sammanhängande ledigheter är viktigt för att orka med ansvarsfyllda chefsuppdrag.

Men enligt enkäten är många chefers julledighet en variant på distansarbete. 7 av 10 håller kontakten med sin arbetsplats under ledigheten via mobilen och en tredjedel är uppkopplade och läser mejl.

Ledarna kommer med några tips för en mer avkopplande ledighet:

• Planera in dina ledigheter i verksamheten.

• Våga släppa kontrollen och lita på att medarbetarna klarar ansvaret.

• Ha ett bra back-up system med tydliga ansvarsområden för alla.

• Tydliga regler om nåbarhet.

• Prova byta miljö och bryt invanda mönster för att koppla av.