Nyheter

”Så många har sagt <br/>att de är kränkta”

I Karlstad finns kvarteret Negern. Men nu föreslår tjänstemän på kommunen att namnet ska ändras.

Det är i mitten av nästa vecka som kommunen kan ta beslutet om att ändra namnet på kvarteret Negern. Detta efter att en namnberedning på kommunen kommit fram till att kvartersnamnet bör ändras.

— Namnet är visserligen gammalt, från 1866. Därmed kan man säga att det är hävdvunnet enligt kulturminneslagen. Men för det första kan ingen belägga varför kvarteret heter som det heter, vilket försvagar skyddsvärdet. För det andra så frågar vi oss hur etablerade kvartersnamn är egentligen. Sist men inte minst har vi tagit intryck av att så många medborgare i debatten om namnet sagt att de är kränkta, säger Morgan Nyberg, sammankallande i namnberedningen.

Debatten kring kvarteret Negern har varit intensiv det senaste året. Det hela startade med att en privatperson anmärkte på kvartersnamnet. Namnberedningen tillsattes och frågan skickades ut på remiss. En av remissinstanserna var Lantmäteriet som i sitt svar rekommenderade att namnet skulle behållas eftersom det var exotiskt och fantasieggande. De omformulerade sedan sitt svar men då var debatten redan igång.

— Det var olyckligt formulerat. Och under sommaren har debatten varit enorm. Jag har alla tidningsklipp och insändare här på mitt rum och den högen är stor, säger Morgan Nyberg.

Har ni gett ett förslag på ett annat namn?
— Vi tänker att kvarteret inte ska få ett nytt namn. En tanke var att ta ett av de namnförslag som ratades av kommunen då kvarteren i området namngavs 1866. Men nej, ett var Hunden och det kändes inte bra.

Vad är det för fel på kvarteret Hunden?
— Nej, det är inte så roligt kan jag tycka på ett personligt plan.