Nyheter

Så mycket har byggkostnaderna ökat

Foto: Getty Images

Byggkostnaderna för att bygga flerbostadshus har ökat med 3,6 procent det senaste året. Kostnader för transporter, drivmedel och elkraft var den kategori som ökade mest.
Även byggmaterial har ökat i pris, och där toppar material för målning.
 

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 3,6 procent mellan februari 2018 och februari 2019. Detta framgår av SCB:s senaste faktorprisindex för byggnader. Entreprenörernas kostnader höjdes med 3,2 procent, vilket påverkade faktorprisindex uppåt med 2,7 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade transporter, drivmedel och elkraft mest. De steg med 7,6 procent. Inom den gruppen har kostnaderna för elkraft, dieselolja och lastbilstransporter ökat med 20,6, 9,2 respektive 3,9 procent.

– Det är helt enkelt drivmedelspriserna som gått upp, säger Jonas Jonsson, statistikansvarig på SCB.

En annan post som blivit dyrare för byggherren är byggmaterial. Byggmaterialkostnaderna stigit med 4,0 procent i februari 2019 jämfört med februari 2018. Den allra största ökningen står material för målning för. Priset på målarfärg, lim och spackel har ökat med 11,4 procent.

– Bindemedel och pigment är en stor del av det som kostar i en färg. De görs nästan uteslutande utomlands. Kronan har tappat över 12 procent av sitt värde mot Euron de senaste tre åren Det är huvudanledningen, säger Olof Holmer, vd KTF, Kemisk Tekniska Företagen.

Även kostnaden för och trävaror höjdes (+8,8 procent).

Byggherrekostnaderna ökade med 5,5 procent på årsbasis. Den främsta anledningen till det var ökade räntekostnader.

Prisförändring i procent, februari 2019 – februari 2018:

Material för målning +11,4 %

Trävaror + 8,8

Järn & stål + 5,2

Armeringsstål + 5,1

Vitvaror + 4,3

Övrigt byggmaterial *+ 4,2

VVS-material +3,8

Snickerier + 3,7

Betongvaror + 3,4

Elmaterial + 2,9

Golvmaterial + 1,6

* bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Källa: SCB