Nyheter

Så mycket ökade bostadspriserna i juli

Under juli steg lägenhetspriserna i Stormalmö med över tre procent. Foto: Getty Images

Under juli var det en bred uppgång i bostadspriserna för både lägenheter och villor, det visar siffror från SBAB Booli Housing Price Index, HPI.
– Arbetslöshetsutvecklingen i höst blir avgörande för den fortsatta prisutvecklingen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Under juli steg lägenhetspriserna i samtliga regioner utom i Storstockholm där de sjönk med 0,3 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö, 3,4 procent och södra Sverige (2,5 procent. 

Under samma period steg också villapriserna i alla regioner utom Storgöteborg där de sjönk med 1 procent. 
Mest steg villapriserna i mellersta Sverige (2,9 procent) och södra Sverige (1,8 procent). 

– Trots ett av de mörkaste åren för svensk ekonomi någonsin fortsätter bostadspriserna att stiga på bred front efter den temporära nedgången i april under den mest akuta fasen av coronakrisen. Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom i Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess.

– Stödinsatser i form av korttidspermitteringar och annat som hållit nere arbetslösheten samt fortsatt mycket låga bolåneräntor har troligen bidragit till den – trots coronakrisen – positiva utvecklingen på andrahandsmarknaden för bostäder. Arbetslöshetsutvecklingen i höst blir avgörande för den fortsatta prisutvecklingen, vilken påverkas inte bara av utvecklingen av corona i Sverige utan också i de länder som Sverige har mest handelsutbyte med, säger Robert Boije.