Nyheter

Så påverkar kriget i Ukraina byggandet

Kriget i Ukraina påverkar byggstarterna.
Byggprojekten påverkas av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Bilden är en genrebild som inte har direkt koppling till uppgifterna i artikeln

Svallvågorna från kriget i Ukraina påverkar även byggbranschen i Sverige. Av alla projekt som flyttats fram i tid under våren och sommaren uppger hälften kriget som en viktig orsak. Mest har de kommersiella bostadsutvecklarna påverkats. Det visar en helt färsk rapport från Byggfakta.

Byggfakta tar tempen på den svenska byggbranschen och presenterar i dagarna en rapport om effekter av kriget i Ukraina. En enkät skickades ut till drygt 4 000 unika projekt innan semestern i år. Och siffrorna talar sitt tydliga språk.

Hela 35 procent av de unika projekten som undersökningen har fått svar från hade flyttats fram eller ställts in. Av dem uppger hälften att det beror på det osäkra omvärldsläget och krigets påverkan.

– Det här är absolut en tydlig signal på att det osäkra läget i omvärlden gör att fler blir lite försiktiga. Nu har det hunnit gå lite tid så vi kan se effekterna av kriget i Ukraina. Konsekvenserna har haft större påverkan på byggbranschen än vad pandemin hade under motsvarande period, säger Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare på Byggfakta.

Den uppskattade byggkostnaden på alla projekten som man fick svar på i undersökningen uppgick till cirka 80 miljarder kronor. Av dem hade projekt till ett uppskattat värde av 1,5 miljarder helt ställts in, projekt till ett värde av cirka 10,9 miljarder hade redan flyttat fram byggstarten innan kriget i Ukraina och projekt till ett värde av cirka 10,4 miljarder hade nyligen flyttat fram byggstarten, under rådande krig och med dess följdeffekter.

De som inte uppgav att framflyttningen berodde på omvärldsläget uppgav i stället mer vanligt förekommande orsaker till förseningar som exempelvis detaljplansprocesser.

– Det är intressant att se att så pass många projekt flyttas fram oberoende av krigets effekter. Anledningen till att vi genomförde den här undersökningen var att vi titta närmare på framtida byggprojekt, fortsätter Peter Åhs.

Allra tydligast blir krigets påverkan bland de privata byggherrarnas nybyggnation av flerbostadshus. Totalt hade 49 procent av de inrapporterade privata projekten flyttas fram eller ställts in. Och av dessa uppgav 59 procent krigets följder som främsta orsak.

– Bostadsbyggandet drabbas nu av något som kan liknas vid en perfekt storm. Tidigare gynnades man av stark efterfrågan från hushållen, investeringsstöd för hyresrätter och billig finansiering. Nu stiger både bygg och räntekostnader snabbt samtidigt som hushållens bostadsefterfrågan faller, säger Tor Borg, Analyschef på Byggfakta.

Rapporten från Byggfakta lyfter även fram krigets påverkan på byggkostnaderna i de aktuella projekten. I år har den uppskattade byggkostnaden ökat i 52 procent av projekten. Bidragande orsaker är höjda priser på bland annat stål, trä, betong och drivmedel samt energi.

Allra mest ökade kostnaden för stål och stålstommar. Av de som svarat att anbuds- och materialpriserna ökat uppgav 14 procent att det främst var stål och stålstommar som låg bakom ökningen. Ett urval av citaten från fritextsvaren visar på en bransch som präglas av stor osäkerhet. Fler av uppgiftslämnarna anger att index i avtalen blir alltmer vanligt:

”Entreprenörerna kan inte stå för sina anbud särskilt länge då de drabbas av konstanta prisökningar på basmaterial inom bygg som gips, reglar, betong och stål med mera. Vi har anbudslämnare som står för sina priser i 48 timmar.”

”Upphandling av fastprisentreprenader är svårt. De blir för dyra då entreprenörer tvingas lägga på mer riskpengar för världsläget. Partnering eller index måste finnas med i upphandlingar för att entreprenörer ska vilja lägga rätt nivå på anbud.”

”Fastprisavtal blir mer sällsynta. Index i avtalet är mer vanligt förekommande.”

Det osäkra omvärldsläget påverkar inte bara kostnaderna och projektplanerna. Rapporten visar att allt färre är intresserade av nybyggda bostäder. Hela 41 procent uppgav av de som byggt bostadsprojekt hade upplevt ett svagare intresse från slutkund.

– Hushållens efterfrågan på nya bostäder hålls tillbaka av flera faktorer. Inflationen skär hål i plånböckerna, börsen har gått ned kraftigt, priserna på befintliga småhus och bostadsrätter faller och bolåneräntorna stiger snabbt, säger Tor Borg.

I Byggfaktas projektdatabasen framgår också att under perioden april-augusti i år byggstartades projekt till ett värde som är nio procent lägre än motsvarande period 2021. Räknat i antal projekt handlar det om en nedgång på minus tio procent.

Dessutom visar påfyllnaden av de allra tidigaste projektplanerna i databasen också en nedgång med minus 16 procent perioden april-augusti i år jämfört med förra året. Det handlar om cirka 1400 färre hela nya projektplaner under dessa månader.